ریشه تاریخی ضرب المثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود

ریشه تاریخی ضرب المثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود ضرب المثل و معما

مثل های ایراین پر از عبرت ها و داستان های آموزنده هستند که باعث می شود با خواندن آنها تا حد زیادی در زندگی فردی و اجتماعی خود مراقبت و دقت بیشتری داشته باشیم. داستان آموزنده عاقبت گرگ زاده گرگ شود را با هم ببینیم.

همنشینی با افراد بد تاثیر بسیار بدی بر رفتار و منش و کردار انسان می گذارد اگر در انتخاب دوست و اطرافیان دقت لارم را نداشته باشیم مدتی بعد از خصوصیات بد آنها اثر خواهیم پذیرفت در ادامه داستان ضرب المثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود را بررسی می کنیم که درباره همنشینی با افراد بد است.

 داستان ضرب المثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود

در زمان قدیم گروهی دزد غارتگر بر سر کوهی در کمین گاهی به سر می بردند و سراه غافله ها
را گرفته به قتل و غارت می پرداختند. این گروه باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده بودند
و نیروهای ارتش شاه نیز نمی توانستند بر آن‌ها دست یابند، زیرا در قله کوهی بلند کمین کرده بودند و کسی را جرأت رفتن به آنجا نبود.

فرماندهان اندیشمند کشور برای مشورت به گرد هم نشستند. سرانجام چنین تصمیم گرفتند که یک نفر از نگهبانان
با جاسوسی به جستجوی دزدان بپردازد و اخبار آن‌ها را گزارش کند و هرگاه آنان از کمینگاه خود بیرون آمدند، گروهی
از جنگاوران دلاور را به سراغ آنها بفرستند. این طرح اجرا شد و هنگامی که گروه دزدان شبانه از کمینگاه خود خارج
شدند.جاسوس بیرون رفتن آن‌ها را گزارش داد. دلاورمرادن ورزیده بی درنگ خود را تا نزدیکی های کمینگاه دزدان
رساندند و در آنجا خود را مخفی کردند و به انتظار دزدان نشستند.

مثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود

طولی نکشید که دزدان بازگشتد و آنچه را که غارت کرده‌ بودند بر زمین نهادند و لباس و اسلحه خود را کناری گذاشتند
و نشستند به قدری خسته و کوفته بودند که خواب چشمانشان را فراگرفت. همین که مقداری از شب گذشت و
هوا تاریک شد، دلاورمردان از کمینگاه بیرون آمدند و خود را به دزدان رساندند. دست یکایک را بر شانه هایشان
بستند و صبح همه را به نزد شاه بردند.

عاقبت گرگ زاده گرگ شود

داستان مثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود

شاه دستور اعدام همه دزدان را صادر کرد. در بین دزدان جوانی وجود داشت. یکی از وزیران  به وساطت جوان پرداخت
اما شاه سخن وزیر را نپذیرفت و گفت : بهتر این است که نسل این دزدان ریشه کن شود.

اما وزیر باز اصرار کرد و خواست پادشاه به این جوان فرصتی بدهد و پادشاه هم پذیرفت. این جوان را در ناز و و
نعمت پرورداند و استادان بزرگی به او درس زندگی آموختند و مورد پسند دیگران قرار گرفت و وزیر هر
روز از جوان و خصوصیاتش برای پادشاه می گفت و پادشاه می گفت‌:

عاقبت گرگ زاده گرگ شود
گرچه با آدمی بزرگ شود

عاقبت گرگ زاده گرگ شود

ریشه تاریخی مثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود

دو سال از این ماجرا گذشت و عده ای از اوباش تصمیم گرفتند وزیر را بکشند. پسر جوان که دلش
می خواست خودش به جای وزیر بنشیند، او را کشت، شاه که این ماجرا را شنید گفت:

شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی
ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس
باران که درلطافت طبعش خلاف نیست
درباغ لاله روید و در شورزار خس
زمین شوره سنبل بر نیارد
درو تخم و عمل ضایع مگردان
نکویی با بدان کردن چنان است
که بد کردن به جای نیک مردان

سرگرمی

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2018-07-30 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :