حکایت ضرب المثل دروغ از دروازه تو نمی آید…

حکایت ضرب المثل دروغ از دروازه تو نمی آید…ضرب المثل و معما

ضرب المثل دروغ از دروازه تو نمی آید حکایت از فردی است که زیاد دروغ می گوید و در خطاب چنین افرادی بکار برده می شود

در گفتو شنود و زبان عامیانه ما ایرانی ها از ضرب و المثل های گوناگونی استفاده می شود و بعضی وقت ها دریک
حالت کنایه فرم و یا رساندن غیر مستقیم منظور به کسی استفاده می شود در کل مثال هایی زیادی داریم از قبیل
ضر ب المثل دروغ از دروازه تو نمی آید که بسیار کاربردی است و مردم در زبان عامیانه از ان استفاده می کنند  مثلا
در خطاب فردی که زیاد بخواهد دورغ بگوید و دروغ هایش باور نکردنی باشد این مثال را بکار میبرند که در ادامه در
سایتنیک صالحی بخوانید

ضرب المثل دروغ از دروازه تو نمی آید

ضرب المثل مثل دروغ از دروازه تو نمی آید…

یکی بود یکی نبود . در روزگاران قدیم پادشاهی تصمیم گرفت که دخترش را به دروغگوترین آدم
کشورش بدهد . آدم های زیادی نزد پادشاه آمدند و دروغ های زیادی گفتند و او را خنداندند .

اما پادشاه همه ی آنها را رو کرد و گفت دروغ های شما باور کردنی هستند . تا اینکه جوانی دانا
و باهوش تصمیم گرفت کاری کند تا پادشاه را مجبور کند تا او را داماد خودش کند . پولی تهیه کرد و
سراغ سبد بافی رفت و از او خواست خارج از دروازه ی شهر بنشیند و سبدی ببافد که از دروازه ی
شهر بزرگتر باشد و داخل دروازه نشود . بعد به سراغ پادشاه رفت و گفت: من دروغی دارم
که هم باید بشنوید و هم باید آن را ببینید .

دروغ از دروازه تو نمی آید

ضرب المثل های کاربردی

ضرب المثل دروغ از دروازه تو نمی آید به معنی چیست

پادشاه گفت : بگو چه کنم ـ گفت با من به دروازه شهر بیائید با هم به
دروازه رفتند جوان زیرک گفت ای پادشاه پدر شما پیش از مرگشان به
پول احتیاج داشتند از پدر من وام خواستند و پدر من هم
هفت بار این سبد را پر از سکه و طلا کرد و برای پدر شما فرستاد .

اگر حرف مرا باور دارید پس قرض ها را پس بدهید . اگر باور ندارید این دروغ مرا بپذیرید و
دخترتان را به عقد من در آورید .
پادشاه تسلیم جوان زیرک شد و چاره ای جز این نداشت .
از آن زمان به بعد به هر کس که دروغ بزرگی بگوید می گویند :
دروغش از دروازه تو نمی آید …

آفتاب

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2018-10-13 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :