ضرب المثل کار نشد ندارد

تاریخ بروزرسانی : 2019-06-11 /
گردآوری :
ضرب المثل کار نشد ندارد

ضرب المثل کار نشد ندارد این را می گوید که انسان در زندگی خود اگر اراده کند می تواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد و به بهترین ها دست یابد

ضرب المثل ها داستان های بسیار زیبایی را یدک می کشند و معنا و مفهوم جالبی دارند ضرب المثل کار نشد ندارد به مفهوم این است که انسان نباید در زندگی و در شروع کاری از انجام آن و به پایان رساندنش ناامید باشد ناامیدی بدترین چیز برای انسان است و باعث می شود تا او دست از تلاش کردن بردارد و سعی نکند تا به بهترین جایگاه ها در زندگی دست یابد برای زندگی باید تلاش کرد و دویید تا به بهترین چیز ها در آن رسید . داستان این ضرب المثل زیبا را در نیک صالحی بخوانید.

داستان ضرب المثل کار نشد ندارد

ضرب المثل کار نشد ندارد

پسر جوانی با پدرش بر روی زمینی ، کشاورزی می کردند ! مدتی گذشت و زمین اصلاً آماده ی
بذر پاشی نشد . پسر در همان آغاز کار ناامید شد و به پدر گفت :”این کار اصلاً شدنی نیست !

این زمین خشک و بایر است و بی جهت وقت خود را تلف می کنیم ! ” ولی پدر همچنان امیدوار بود
و صبح تا شب تلاش می کرد . بالاخره روزی رسید که زمین ، آماده ی کشت شد و تلاش های پدر
نتیجه داد . وقتی پسر با تعجب به زمین نگاه می کرد ، پدر خندید و گفت : ” دیدی پسرم با تلاش
و جدیت هر کاری انجام شدنی است ، کار نشد ندارد ! ”

این ضرب المثل را وقتی به کار می برند که کسی قبل از انجام کاری از نتیجه ی آن ناامید باشد.

ضرب المثل کار نشد نداردداستان ضرب المثل

آفتاب

 

برچسب ها: