ضرب المثل های چینی

ضرب المثل های چینی ضرب المثل و معما

ضرب المثل های چینی را در ادامه ببینید :

ضرب المثل های چینی

ضرب المثل های چینی را در ادامه ببینید : آنکس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد ، بالاجبار طناب دار را به گردن می اندازد . آنکس که در هر جا دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد . راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد . موقعیکه دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند . مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی . هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم . بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود ، بلکه آن است که گریزی از آن نیست . هنگامیکه خشم حرف می زند عقل چهرۀ خود را می پوشاند .

ضرب المثل های چینی

ضرب المثل های چینی

همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند . مردیکه کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد . آنکه دربارۀ همه چیز می اندیشد ، دربارۀ هیچ چیز تصمیم نمی گیرد . عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانشان می توان شناخت. انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست . اگر به خاموش کردن آتش می روی ، لباس غلفی بر تن مکن . با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد .بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد. مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند. «عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام می دهد. یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند.

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :