ضرب المثل های چینی

ضرب المثل های چینیضرب المثل و معما

ضرب المثل های چینی را در ادامه ببینید :

ضرب المثل های چینیReviewed by Ghasri on Mar 14Rating:

ضرب المثل های چینی

ضرب المثل های چینی را در ادامه ببینید : آنکس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد ، بالاجبار طناب دار را به گردن می اندازد . آنکس که در هر جا دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد . راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد . موقعیکه دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند . مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی . هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم . بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود ، بلکه آن است که گریزی از آن نیست . هنگامیکه خشم حرف می زند عقل چهرۀ خود را می پوشاند .

ضرب المثل های چینی

ضرب المثل های چینی

همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند . مردیکه کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد . آنکه دربارۀ همه چیز می اندیشد ، دربارۀ هیچ چیز تصمیم نمی گیرد . عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانشان می توان شناخت. انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست . اگر به خاموش کردن آتش می روی ، لباس غلفی بر تن مکن . با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد .بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد. مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند. «عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام می دهد. یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند.

همچنین بخوانید :  داستان ضرب المثل گاو بندی
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است
ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است
ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه
ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه
فردا چند شنبه است؟!
فردا چند شنبه است؟!
ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی ، من از برم
ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی ، من از برم
داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود
داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود
۴ جمله دروغ ، تست هوش سرقت آثار هنری
۴ جمله دروغ ، تست هوش سرقت آثار هنری
ضرب المثل قرآنی کن فیکون
ضرب المثل قرآنی کن فیکون
داستان ضرب المثل اگر می دانستی درویش چقدر بی نانی و بی پارزی کشیده
داستان ضرب المثل اگر می دانستی درویش چقدر بی نانی و بی پارزی کشیده