ضرب المثل های ایرانی که با حرف پ شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف پ شروع می شوند ضرب المثل و معما

ضرب المثل ها دنیای بسیار عجیبی هستند دنیایی پر از نصایح و کنایه های مختلف که می توان با استفاده از آن ها از گنجینه ی گذشتگان و علم و دانش آن ها بهره برد

انسان ها دوست دارند تا برای تقویت قدرت سخنوریشان از ضرب المثل های مختلف استفاده کنند
تا قدرت بیانشان را به رخ همگان بکشند در این بین بهتر است تا دسته بندی هایی برای ضرب المثل
ها وجود داشته باشد تا دسترسی به آن ها راحتتر شود ضرب المثل های ایرانی با حرف پ کمک
می کنند تا اگر به دنبال ضرب المثل خاصی با شروع حرف پ هستیم به سراغ آن ها برویم و از آن
ها بهره ببریم . ضرب المثل های ایرانی با حرف پ شروع می شوند را در نیک صالحی بخوانید.

ضرب المثل های ایرانی با حرف پ شروع می شوند

پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد !

 

پای خروستو ببند، بمرغ همسایه هیز نگو !

 

پایین پایین ها جاش نیست، بالا بالا ها راش نیست !

 

پز عالی، جیب خالی !

 

پس از چهل سال چارواداری، الاغ خودشو نمیشناسه !

 

پس از قرنی شنبه به نوروز میافته !

 

پستان مادرش را گاز گرفته !

 

پسر خاله دسته دیزی !

 

پسر زائیدم برای رندان، دختر زائیدم برای مردان، موندم سفیل و سرگردان !

 

پدر کو ندارد نشان از پدر — تو بیگانه خوانش نخوانش پسر !

 

پشت تاپو بزرگ شده !

 

پنج انگشت برادرند، برابر نیستند !

 

پوست خرس نزده میفروشه !

 

پول است نه جان است که آسان بتوان داد !

 

پول پیدا کردن آسونه، اما نگهداریش مشکله !

 

پول حرام، یا خرج شراب شور میشه یا شاهد کور !

 

پولدارها به کباب، بی پولها به بوی کباب ،

 

پول ما سکه عُمَر داره !

 

پیاده شو با هم راه بریم !

 

پیاز هم خودشو داخل میوه ها کرده !

ضرب المثل های ایرانی با حرف پ

ضرب المثل

دسته ی کلی ضرب المثل های ایرانی با حرف پ

 

پی خر مرده میگرده که نعلش را بکنه !

 

پیراهن بعد از عروسی برای گل منار خوبه !

 

پیرزنه دستش به درخت گوجه نمیرسید، می گفت : ترشی بمن نمیسازه !

 

پیش از آخوند منبر نرو !

 

پیش رو خاله، پشت سر چاله !

 

پیش قاضی و معلق بازی !

 

تاریخ بروزرسانی : 2019-03-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :