ضرب المثل های ایرانی که با حرف ق شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ق شروع می شوندضرب المثل و معما

دنیای وسیع و شیرین ضرب المثل ها را می توان با استفاده زا حروف ابتدایی آغاز ان ها دسته بندی کرد و با این روش دسترسی آسان تری به آنان داشت

دنیای وسیع ضرب المثل ها به قدری شیرین و جذاب هستند که هر ضرب المثل همانند یک قصه
ای جذاب است که می توان ساعت ها در کنار آن نشست و به داستانش گوش فرا
داد ضرب المثل های ایرانی با حرف ق بهترین دسته بندی برای ضرب المثل های فارسی
است که با استفاده از آن می توان مثل هایی که با حرف ق شروع شده اند را پیدا کرد و بسیار
راحت از به کار بردن آن ها لذت برد ضرب المثل های ایرانی با حرف ق را در نیک صالحی بخوانید.

آشنایی با ضرب المثل های ایرانی با حرف ق

قاپ قمار خونه است !

قاتل بپای خود پای دار میره !

قاچ زین را بگیر اسب دوانی پیشکشت !

قاشق سازی کاری نداره، مشت میزنی توش گود میشه، دمش را میکشی دراز میشه !

قاشق نداری آش بخوری نونتو کج کن بیل کن !

قاطر را گفتند : پدرت کیست ؟ گفت : اسب آقادائیمه !

قاطر پیش آهنگ آخرش توبره میشه !

قبا سفید قبا سفیده !

قبای بعد از عید برای گل منار خوبه !

قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهری .

قران کنند حرز و امام مبین کشند ! (( یاسین کنند ورد وبه طاها کشند تیغ  … ))

قربون برم خدا رو، یک بام و دو هوا رو، اینور بام گرما را اون ور بام سرمارو !

ضرب المثل های ایرانی با حرف ق

ضرب المثل

 

قربون بند کیفتم، تا پول داری رفیقتم !

قربون سرت آقا ناشی، خرجم با خودم آقام تو باشی !

قربون چشمهای بادومیت – ننه من بادوم !

قربون چماق دود کشت کاه، بده جوش پیشکشت !

قرض که رسید به صد تومن، هر شب بخور قیمه پلو !

قسمت را باور کنم یا دم خروس را ؟!

قسم نخور که باور کردم !

قلم ، دست دشمنه !

قم بید و قنبید، اونهم امسال نبید !

قوم و خویش، گوشت هم را میخورند استخوان هم را دور نمیندازند .

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2019-04-24 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :