ضرب المثل های ایرانی که با حرف ف شروع می شوند

تاریخ بروزرسانی : 2019-04-23 /
گردآوری :
ضرب المثل های ایرانی با حرف ف

دنیای عجیب ضرب المثل ها توسط حروف ابتدایی آن ها دسته بندی می شوند تا راهکار بسیار خوبی برای دسترسی به آن ها داشته باشیم

ضرب المثل ها از حکایات بسیار متفاوتی تشکیل شده اند که با استفاده از آن ها در حرف هایمان
می توانیم معنا و مفهوم سختن را به طور غیر مستقیم به حرف هایمان منتقل
کنیم ضرب المثل های ایرانی با حرف ف همه ی ضرب المثل هایی را که با حرف ف آغاز می
شوند را در یک جا منحصر به فرد در کنار یکدیگر قرار داده است تا این ضرب المثل ها برای کسانی
که دوست دارند ضرب المثل ها را در یک جا داشته باشند مفید باشد . ضرب المثل های ایرانی با حرف ف را
در نیک صالحی بخوانید.

آشنایی با ضرب المثل های ایرانی با حرف ف

فردا که برمن و تو وزد باد مهرگان — آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست ؟ (( ناصر خسرو))

فرزند بی ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببری درد داره ، اگر هم نبری زشته !

فرزند عزیز نور دیده — از دبه کسی ضرر ندیده !
فرزند کسی نمیکند فرزندی  — گر طوق طلا به گردنش بر بندی !

فرزند عزیز دردونه، یا دنگه یا دیوونه !

فرشش زمینه، لحافش آسمون !

فرش، فرش قالی، ظرف، ظرف مس، دین، دین محمد !

فضول را بجهنم بردند گفت : هیزمش تره !

فقیر، در جهنم نشسته است !

فکر نان کن که خربزه آبه !

فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه !

فلک فلک، بهمه دادی منقل، به ما ندادی یک کلک !

فواره چون بلند شود سرنگون شود !

فیل خوابی می بیند و فیلبان خوابی !

فیلش یاد هندوستان کرده !

فیل و فنجان !

فیل زنده اش صد تومنه، مرده شم صد تومنه !

ضرب المثل های ایرانی با حرف فضرب المثل
برچسب ها: