ضرب المثل های ایرانی که با حرف غ شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف غ شروع می شوند ضرب المثل و معما

ضرب المثل ها این بار با حرف کم پیدای غ دسته بندی شده اند شاید وقتی آموزگار اول دبستانمان از ما خواست تا کلماتی که با غ شروع می شوند را نام ببریم هیچ فکرش را نمی کردیم با غ ضرب المثل را هم می توان آغاز کرد

حرف غ یکی  از کم پیدا ترین حرف ها در میان کلمات فارسی است و شاید کمتر کسی فکرش
را می کرد که می شود با غ ضرب المثل را آغاز کرد اما دسته ضرب المثل های ایرانی با حرف غ نشان
می دهد این حرف کم پیدا چقدر ضرب المثل های زیبایی می تواند  بسازد و با این ضرب المثل ها
منظور و مفهوم خاصی را در میان مردم به دیگران نشان دهد و همه بدانند تا این حرف هم در
میان کلمات جایگاه ویژه ای دارد . ضرب المثل های ایرانی با حرف غ را در نیک صالحی بخوانید.

بررسی ضرب المثل های ایرانی با حرف غ

غاز میچرونه !

 

غربال را جلوی کولی گرفت و گفت : منو چطور می بینی ؟ گفت : هر طور که تو منو میبینی !

 

غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !

 

غلیان بکشیم یا خجالت  ! (( مائیم میان این دو حالت  … ))

 

غم مرگ برادر را برادر مرده میداند !

 

غوره نشده مویز شده است !

ضرب المثل های ایرانی با حرف غ

ضرب المثل

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2019-04-21 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :