ضرب المثل های ایرانی که با حرف ظ شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ظ شروع می شوند ضرب المثل و معما

کلمات که در کنار هم قرار می گیرند معنا و مفهوم خاص و ویژه ای با یکدیگر می سازند و زیباترین صف آرایی کلمات در ضرب المثل ها قابل مشاهده است

زیباترین صف آرایی کلمات که معنای و مفهوم ویژه ای را با یکدیگر می سازند ضرب المثل ها هستند
که تنها خاصه یک زبان نیستند و تمامی زبان ها برای خود ضرب المثل های خاص و ویژه ای دارند
اما دسته ضرب المثل های ایرانی با حرف ظ به انسان ها کمک می کند تا اگر به دنبال ضرب
المثل خاصی هستند توسط این دسته بندی بتوانند خیلی راحت به آن دست یابند و با بررسی
آن از این گنجینه با ارزش استفاده کنند . ضرب المثل های ایرانی با حرف ظ را در نیک صالحی بخوانید.

آشنایی با ضرب المثل های ایرانی با حرف ظ

ظالم پای دیوار خودشو میکنه !

 

ظالم دست کوتاه !

 

ظالم همیشه خانه خرابه !

 

ظاهرش چون گور کافر پر حلل — باطنش قهر خدا عزوجل !

ضرب المثل های ایرانی با حرف ظ

ضرب المثل

تاریخ بروزرسانی : 2019-04-19 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :