ضرب المثل های ایرانی که با حرف ط شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ط شروع می شوند ضرب المثل و معما

حرف ط شاید در شروع کلمات بسیار نایاب باشد اما دسته ضرب المثل های ایرانی با حرف ط نشان می دهد که ضرب المثل های زیادی هستند که با این حرف شروع شوند

در زمان ابتدایی برای شروع کلمات از حروفات مختلف برای یادگیری حروف استفاده می
شود ضرب المثل های ایرانی با حرف ط نشان می دهد که چه ضرب المثل هایی با حرف
کمیاب ط آغاز می شود و باعث می شود تا بدانیم این حرف نایاب چه مثل های بسیار زیبایی
را برای ما به ارمغان می آورند با استفاده از مثل های مختلف می توان در گفتارمان از آن ها
استفاده کنیم و با این ترفندها از حرف زدن لذت ببریم . ضرب المثل های ایرانی با حرف ط را
در نیک صالحی بخوانید.

بررسی ضرب المثل های ایرانی با حرف ط

طاس اگر نیک نشیند همه کس نراد است !

طالع اگر اری برو دمر بخواب !

طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق — تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش !(( سعدی ))

طبل تو خالیست !

طبیب بیمروت، خلق را رنجور میخواهد !

طشت طلا رو سرت بگیر و برو !

طعمه هر مرغکی انجیر نیست !

طمع آرد بمردان رنگ زردی !

طمع پیشه را رنگ و رو زرده !

طمع را نباید که چندان کنی —  که صاحب کرم را پشیمان کنی !

طمع زیاد مایه جونم مرگی ( جوانمرگی ) است !

طمعش از کرم مرتضی علی بیشتره !

ضرب المثل های ایرانی با حرف ط

ضرب المثل

تاریخ بروزرسانی : 2019-04-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :