ضرب المثل های ایرانی که با حرف ض شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ض شروع می شوند ضرب المثل و معما

ضرب المثل های ایرانی با حرف ض ایده ای بسیار جالب برای جمع آوری ضرب المثل هایی است که با یک حرف مشترک آغاز می شوند

ضرب المثل ها دنیای پیچیده ای هستند دنیایی که معنایی می دهند که اصلا کلمات آن به آن
معنا نیستند ضرب المثل های ایرانی با حرف ض هم بهترین روش برای دسته بندی ضرب
المثل ها بر اساس حروف ابتدایی آغازین آن است این دسته بندی ها کمک می کند تا اگر به
ضرب المثل خاصی که مد نظر است بخواهیم دسترسی پیدا کنیم از این دسته بندی استفاده
کرده و خیلی راحت به آن دستیابی می کنیم ضرب المثل های ایرانی با حرف ض را در نیک
صالحی بخوانید.

آشنایی با ضرب المثل های ایرانی با حرف ض

ضرب خورده جراحه !

 

ضرر را از هر جا جلوشو بگیری منفعته !

 

ضامن روزی بود روزی رسان !

 

ضرر بموقع بهتر از منفعت بیموقعه !

 

ضرر کار کن، کار نکردنه !

ضرب المثل های ایرانی با حرف ض

دسته ضرب المثل های ایرانی

تاریخ بروزرسانی : 2019-04-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :