ضرب المثل های ایرانی که با حرف خ شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف خ شروع می شوند ضرب المثل و معما

برای دسترسی راحت تر به ضرب المثل ها آن ها را دسته بندی می کنیم تا بهتر و راحت تر به آن ها دسترسی پیدا کنیم و بتوانیم از آن ها استفاده کنیم

هر چیزی دسته مخصوص به خود را دارد و ضرب المثل ها بهترین کار برای دسته بندهایشان دسته
بندی بر حسب حروف الفباست به طور مثال ضرب المثل های ایرانی با حرف خ می توانند به
ما کمک کنند تا ضرب المثل هایی را که با حرف خ شروع می شوند را بدانیم و بتوانیم آن ها را بررسی
کنیم و در کلام ها و صحبت هایمان از آن ها استفاده کنیم تا هم منطقی تر و هم با سوادتر جلوه
کنیم . ضرب المثل های ایرانی با حرف خ را در نیک صالحی بخوانید.

بررسی ضرب المثل های ایرانی با حرف خ

خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه !

 

خاشاک به گاله ارزونه، شنبه به جهود !

 

خاک خور و نان بخیلان مخور ! (( … خار نه ای زخم ذلیلان مخور ))

 

خاک کوچه برای باد سودا خوبه !

 

خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه — هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا ؟!

 

خاله ام زائیده، خاله زام هو کشیده !

 

خاله را میخواهند برای درز ودوز و گرنه چه خاله چه یوز !

 

خاله سوسکه به بچه اش میگه : قربون دست و پای بلوریت !

 

خانه ای را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست !

 

خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه !

 

خانه خرس و بادیه مس ؟

 

خانه داماد عروسیست، خانه عروس هیچ خبری نیست !

 

خانه دوستان بروب و در دشمنان را مکوب !

 

خانه قاضی گردو بسیاره شماره هم داره !

 

خانه کلیمی نرفتم وقتی هم رفتم شنبه رفتم !

جزئیات ضرب المثل های ایرانی با حرف خ

 

خانه نشینی بی بی از بی چادریست !

 

خانه همسایه آش میپزند بمن چه ؟!

 

خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسی !

 

خدا برف را به اندازه بام میده !

ضرب المثل های ایرانی با حرف خ

همه ضرب المثل های ایرانی با حرف خ

 

خدا جامه میدهد کو اندام ؟ نان میدهد کو دندان ؟

 

خدا خر را شناخت، شاخش نداد !

 

خدا داده بما مالی، یک خر مانده سه تا نالی !

 

خدا دیر گیره، اما سخت گیره !

 

خدا را بنده نیست !

 

خدا روزی رسان است، امااِهنی هم می خواد !

 

خدا سرما را بقدر بالا پوش میده !

 

خدا شاه دیواری خراب کنه که این چاله ها پر بشه !

 

خدا گر ببندد ز حکمت دری — ز رحمت گشاید در دیگری !

 

خدا میان دانه گندم خط گذاشته !

 

خدا میخواهد بار را بمنزل برساند من نه، یک خر دیگه !

آشنایی با ضرب المثل های ایرانی با حرف خ

 

خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم میندازه !

 

خدا وقتی بخواد بده، نمیپرسه تو کی هستی ؟

 

خدا وقتی ها میده، ور ور جماران هم ، ها میده !

 

خدا همه چیز را به یک بنده نمی ده !

 

خدا همونقدر که بنده بد داره، بنده خوب هم داره !

 

خدایا آنکه را عقل دادی چه ندادی و آنکه را عقل ندادی چه دادی ؟ ((خواجه عبدالله انصاری ))

 

خدا یه عقل زیاد بتو بده یه پول زیاد بمن !

 

خر، آخور خود را گم نمیکنه !

 

خراب بشه باغی که کلیدش چوب مو باشه !

 

خر، ار جل ز اطلس بپوشد خر است !

بهترین ضرب المثل های ایرانی با حرف خ

 

خر است و یک کیله جو !

 

خر از لگد خر ناراحت نمیشه !

 

خر باربر، به که شیر مردم در !

 

خر به بوسه و پیغام آب نمی خوره !

 

خربزه شیرین مال شغاله !

 

خربزه که خوردی باید پای لرزش هم بشینی !

 

خربزه میخواهی یا هندوانه : هر دو دانه !

 

خربیارو باقلا بار کن !

بررسی ضرب المثل های ایرانی با حرف خ

 

خر، پایش یک بار به چاله میره !

 

خرج که از کیسه مهمان بود — حاتم طایی شدن آسان بود !

 

خر چه داند قیمت نقل و نبات ؟

 

خر خالی یرقه میره !

 

خر، خسته – صاحب خر، ناراضی !

 

خر خفته جو نمی خوره !

 

خر دیزه است، به مرگ خودش راضی است تا ضرر بصاحبش بزنه !

 

خر را با آخورمیخوره، مرده را با گور !

 

خر را جایی می بندند که صاحب خر راضی باشه !

 

خر را که به عروسی میبرند، برای خوشی نیست برای آبکشی است !

 

خر را گم کرده پی نعلش میگرده !

 

خر، رو به طویله تند میره !

دسته ضرب المثل های ایرانی با حرف خ

خرس، تخم میکنه یا بچه ؟ از این دم بریده هر چی بگی برمیاد !

 

خرس در کوه، بو علی سیناست !

 

خرس شکار نکرده رو پوستشو نفروش !

 

خر سواری را حساب نمیکنه !

 

خر، سی شاهی ، پالون دو زار !

 

خر کریم را نعل کردن !

 

خر که جو دید، کاه نمیخوره !

 

خر، که علف دید گردن دراز میکنه !

 

خر گچ کش روز جمعه از کوه سنگ میاره !

 

خر لخت راپالانشو بر نمیدارند!

 

خر ما از کرگی دم نداشت !

 

خر ناخنکی صاحب سلیقه میشود !

 

خروار نمکه، مثقال هم نمکه !

 

خر وامانده معطل چشه !

 

خروسی را که شغال صبح میبره بگذار سر شب ببره !

 

خر، همان خره پالانش عوض شده !

 

خریت ارث نیست بهره خداداده س !

 

خری که از خری وابمونه باید یال و دمشو برید !

 

خوشبخت آنکه خورد و کِشت، بدبخت آنکه مرد و هِشت !

برترین ضرب المثل های ایرانی با حرف خ

 

خواب پاسبان، چراغ دزده !

 

خنده کردن دل خوش میخواد و گریه کردن سر وچشم !

 

خواهر شوهر، عقرب زیر فرشه !

 

خواست زیر ابروشو برداره، چشماشو کور کرد !

 

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو !

 

خوبی لر به آنست که هر چه شب گوید روزنه انست !

 

خودتو خسته ببین، رفیقتو مرده !

 

خودشو نمیتونه نگهداره چطور منو نگهمیداره ؟

 

خود گوئی و خود خندی، عجب مرد هنر مندی !

 

خودم کردم که لعنت بر خودم باد !

 

خوردن خوبی داره ، پس دادن بدی !

 

خوشا بحال کسانی که مردند و آواز ترا نشنیدند !

 

خوشا چاهی که آب از خود بر آرد !

 

خوش بود گر محک تجربه آید بمیان — تا سیه روی شود هر که دراو غش باشد .

 

خوش زبان باش در امان باش !

 

خولی بکفم به که کلنگی بهوا !

 

یک ده آباد به از صد شهر خراب !

 

خونسار است و یک خرس !

 

خیر در خانه صاحبش را میشناسد !

 

خیک بزرگ، روغنش خوب نمیشه !

 

تاریخ بروزرسانی : 2019-04-08 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :