ضرب المثل های ایرانی که با حرف ج شروع می شوند

تاریخ بروزرسانی : 2019-04-05 /
گردآوری :
ضرب المثل های ایرانی با حرف ج

با دسته بندی های صورت گرفته می توان ضرب المثل ها را در یک جا و به صورت کامل دسته بندی کرد و داشت که در موارد بسیار زیاد به درد می خورند

دسته بندها همیشه به کمک انسان ها می آیند و این باعث می شود تا جستجو کردن و سرچ
کردن بسیار به کار انسان ها بیاید ضرب المثل های ایرانی با حرف ج یکی از دسته بندی های
کاربردی برای انسان است که با استفاده از این دسته بندی می توان ضرب المثل ها با حروف
یکسان را در یک جا داشت تا با استفاده از این دسته بندی و این ضرب المثل ها بهترین ها را
به دست آورد . ضرب المثل های ایرانی با حرف ج را در نیک صالحی بخوانید.

بهترین ضرب المثل های ایرانی با حرف ج

جا تره و بچه نیست !

 

جاده دزد زده تا چهل روز امنه !

 

جایی نمیخوابه که آب زیرش بره !

 

جایی که میوه نیست چغندر ، سلطان مرکباته !

 

جواب ابلهان خاموشیست !

 

جواب های، هویه !

 

جوانی کجائی که یادت بخیر !

 

جوجه را آخر پائیز میشمرند !

جوجه همسشه زیر سبد نمیمونه !

 

جون بعزرائیل نمیده !

 

جهود، خون دیده !

ضرب المثل های ایرانی با حرف جبرترین ضرب المثل های ایرانی

برترین ضرب المثل های ایرانی با حرف ج

 

جهود، دعاش را آورده !

 

جیبش تار عنکبوت بسته !

 

جیگر جیگره ، دیگر دیگره !

برچسب ها: