ضرب المثل های ایرانی که با حرف ت شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ت شروع می شوندضرب المثل و معما

ضرب المثل های ایرانی با حرف ت باعث می شوند تا همه ی ضرب المثل ها را در یک جا با یکدیگر داشته باشیم و دسته بندی بسیار مناسبی برای ضررب المثل هاست

دسته بندی ها همیشه می توانند به کمک انسان ها بیایند و برای دسترسی مناسب برای اشیا را
به دست بیاورند این بار بهترین دسته بندی برای ضرب المثل ها دسته بندی بر اساس حروف الفباست
و ضرب المثل های ایرانی با حرف ت می تواند ممکن شود ضرب المثل هایی که با حرف ت شروع
می شوند به راحتی به دست بیایند و با استفاده از این دسته بندی دسترسی آسانی به ضرب
المثل ها ممکن می شود . ضرب المثل های ایرانی با حرف ت را در نیک صالحی بخوانید.

ضرب المثل های ایرانی با حرف ت در یک جا

تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه !

 

تابستون پدر یتیمونه !

 

تا پریشان نشود کار بسامان نرسد !

 

تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد !

 

تا تنور گرمه نون و بچسبون !

 

تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون !

 

تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود !

 

تا کرکس بچه دارشد، مردار سیر نخورد !

 

تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب میشه !

 

تا مار راست نشه توی سوراخ نمیره !

 

تا نازکش داری نازکن، نداری پاهاتو دراز کن !

ضرب المثل های ایرانی با حرف ت

آشنایی با ضرب المثل های ایرانی با حرف ت

بررسی ضرب المثل های ایرانی با حرف ت

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها !

 

تا هستم بریش تو بستم !

 

تب تند عرقش زود در میاد !

 

تخم دزد، شتر دزد میشه !

 

تخم نکرد نکرد وقتی هم کرد توی کاهدون کرد !

 

تا تو فکر خر بکنی ننه، منو در بدر میکنی ننه !

 

ترب هم جزء مرکبات شده !

 

ترتیزک خریدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد !

 

تره به تخمش میره، حسنی به باباش !

 

تعارف کم کن و بر مبلغ افزا !

 

تغاری بشکنه ماستی بریزد — جهان گردد به کام کاسه لیسان !

 

تف سر بالا، بر میگرده بریش صاحبش !

جزئیات ضرب المثل های ایرانی با حرف ت

تلافی غوره رو سر کوره در میاره !

 

تنبان مرد که دو تا شد بفکر زن دوم میافته !

 

تنبل مرو به سایه، سایه خودش میآیه !

 

تنها بقاضی رفته خوشحال برمیگرده !

 

تو از تو، من ازبیرون !

 

تو بگو (( ف )) من میگم فرحزاد !

 

توبه گرگ مرگه !

 

تو که نی زن بودی چرا آقا دائیت از حصبه مرد !

 

تومون خودمونو میکشه، بیرونمون مردم را !

 

توی دعوا نون و حلوا خیر نمیکنند !

 

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2019-04-04 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :