ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

تاریخ بروزرسانی : 2018-01-27 /
گردآوری :
ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسی , کسی که بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد

ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسی , First catch your hare, then cook him

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید

You can not serve God and mammon

هم خدا خواهی و هم دنیای دون

Spare the rod and spoil the child

کسی که بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد

Curses come home to roost

تف سر بالا به صاحبش برمیگردد

two people can do – better than one can alone

دو تا فکر بهتر از یک فکره

take a chance while it is available

شانس یک بار در خونه آدم رو می زنه

ضرب المثل های انگلیسیضرب المثل های انگلیسی با معنای آن

Action speaks louder than words

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

A great ship must have deep water

هر که بامش بیش برفش بیشتر

ضرب المثل های انگلیسی به همراه ترجمه

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink

هیچ کاری با زور درست نمی شود؛ زور همیشه کارساز نیست.

You saw nothing, you heard nothing

شتر دیدی ندیدی.

You may know by a handful the whole sack

مشت نمونه خروار است.

There is honour among thieves

سگ سگ را نمی خورد

To dance to a person’s tune

به ساز کسی رقصیدن

Like water off a duck’s back

چون گردکان بر گنبد

You buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones

گنج بی مار و گل بی خار نیست.