ضرب المثل های ایرانی که با حرف ک شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ک شروع می شوندضرب المثل و معما

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ک شروع می شوندReviewed by Test on Jul 7Rating: کاچی بهتر از هیچی است ! کار از محکم کاری عیب نمیکنه ! کار بوزینه نیست نجاری ! کار خر و خوردن یابو ! کارد، دسته خودشو نمی بره ! کار نباشه زرنگه ! کار، نشد نداره ! کار هر بز نیست خرمن کوفتن — گاو […]

ضرب المثل هاي ايراني که با حرف ک شروع می شوندReviewed by Test on Jul 7Rating:

کاچی بهتر از هیچی است !
 
کار از محکم کاری عیب نمیکنه !
 
کار بوزینه نیست نجاری !
 
کار خر و خوردن یابو !
 
کارد، دسته خودشو نمی بره !
 
کار نباشه زرنگه !
 
کار، نشد نداره !
 
کار هر بز نیست خرمن کوفتن — گاو نر میخواهد و مرد کهن .
 
کاری بکن بهر ثواب – نه سیخ بسوزه نه کباب !
 
کاسه گرمتر از آش !
 
کاسه جائی رود که شاه تغار باز آید !
 
کاسه را کاشی میشکنه، تاوانش را قمی میده !
 
کاشکی را کاشتند سبز نشد !
 
کاشکی ننم زنده میشد – این دورانم دیده میشد !
 
کافر همه را بکیش خود پندارد !
 
کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته !
 
کاه بده، کالا بده، دو غاز و نیم بالا بده !
 
کاه پیش سگ، استخوان پیش خر !
 
کاه را در چشم مردم می بینه کوه را در چشم خودش نمی بینه !
 
کاهل به آب نمیرفت، وقتی میرفت خمره میبرد !
 
کباب پخته نگردد مگر به گردیدن !
 
کبکش خروس میخونه !
 
کپه هم با فعله است ؟!
 
کجا خوشه؟ اونجا که دل خوشه !
 
کج میگه اما رج میگه !
 
کچلی را گفتند: چرا زلف نمیگذاری ؟ گفت : من از این قرتی گریها خوشم نمیاد !
 
کچل نشو که همه کچلی بخت نداره !
 
کچلیش، کم آوازش !
 
کدخدا را ببین ، ده را بچاپ !
 
کرایه نشین، خوش نشینه !
 
کرم داران عالم را درم نیست — درم داران عالم را کرم نیست !
 
کرم درخت از خود درخته !
 
کژدم را گفتند: چرا بزمستان در نمیآئی ؟ گفت : بتابستانم چه حرمت است که در زمستان نیز بیرون آیم ؟!
 
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست ! (( هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار )) [‌[ حافظ ]]
 
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من !
 
کسی دعا میکنه زنش نمیره که خواهر زن نداشته باشه !
 
کسی را در قبر دیگری نمی گذارند !
 
کسی که از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نمیشه !
 
کسی که از گرگ میترسه گوسفند نگه نمیداره !
 
کسی که را مادرش زنا کنه، با دیگران چها کنه !
 
کسی که منار میدزده ، اول چاهش را میکنه !
 
کسی که خربزه می خوره، پای لرزش هم میشینه !
 
کشته از بسکه فزونست کفن نتوان کرد !
 
کفاف کی دهد این باده بمستی ما — خم سپهر تهی شد ز می پرستی ما .
 
کف دستی که مو نداره از کجاش میکنند ؟!
 
کفتر صناری،  یاکریم نمیخونه !
 
کفتر چاهی جاش توی چاهه !
 
کفشات جفت ، حرفات مفت !
 
کفشاش یکی نوحه میخونه، یکی سینه میزنه !
 
کفگیرش به ته دیگ خورده !
 
کلاغ آمد چریدن یاد بگیره پریدن هم یادش رفت !
 
کلاغ از وقتی بچه دار شد ، شکم سیر بخود ندید !
 
کلاغ از باغمون قهر کرد، یک گردو منفعت ما !
 
کلاغ از باغمون قهر کرد، یک گردو منفعت ما !
 
کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیره راه رفتن خودش هم یادش رفت !
 
کلاغ، روده خودش در آمده بود اونوقت میگفت : من  جراحم !
 
کلاغ سر لونه خودش قارقار نمیکنه !
 
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی !
 
کلاه را که به هوا بیندازی تا پائین بیاید هزار تا چرخ میخوره !
 
کلاه کچل را آب برد گفت : برای سرم گشاد بود !
 
کلفتی نون را بگیر و نازکی کار را !
 
کلوخ انداز را پاداش سنگ است — جواب است ای برادر این نه جنگ است .
 
کله اش بوی قرمه سبزی میده !
 
کله پز برخاست سگ جایش شنست !
 
کله گنجشکی خورده !
 
کمال همنشین در من اثر کرد — وگر نه من همان خاکم که هستم .  [‌[ سعدی]]
 
کم بخور همیشه بخور !
 
کمم گیری کمت گیرم  – نمرده ماتمت گیرم !
 
کنار گود نشسته میگه لنگش کن !
 
کند همجنس با همجنس پرواز ! (( کبوتر با کبوتر باز با باز …))
 
کنگر خورده لنگر انداخته !
 
کور از خدا چی میخواهد ؟ دو چشم بینا !
 
کور خود و بینای مردم !
 
کورشه اون دکانداری که مشتری خودشو نشناسه !
 
کور را چه به شب نشینی !
 
کور کور را میجوره آب گودال را !
 
کور هر چی توی چنته خودشه خیال میکنه توی چنته رفیقش هم هست !
 
کوری دخترش هیچ، داماد خوشگل هم میخواهد !
 
کوزه خالی، زود از لب بام میافته !
 
کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره !
 
کوزه نو آب خنک داره !
 
کوزه نو دو روز آب را سرد نگه میداره !
 
کوسه دنبال ریش رفت سیبیلشم از دست داد !
 
کوسه و ریش پهن !
 
کو فرصت ؟!
 
کوه بکوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه !
 
کوه ، موش زائیده !
 
 

تاریخ بروزرسانی : 2014-07-07 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است
ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است
ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه
ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه
فردا چند شنبه است؟!
فردا چند شنبه است؟!
ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی ، من از برم
ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی ، من از برم
داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود
داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود
۴ جمله دروغ ، تست هوش سرقت آثار هنری
۴ جمله دروغ ، تست هوش سرقت آثار هنری
ضرب المثل قرآنی کن فیکون
ضرب المثل قرآنی کن فیکون
داستان ضرب المثل اگر می دانستی درویش چقدر بی نانی و بی پارزی کشیده
داستان ضرب المثل اگر می دانستی درویش چقدر بی نانی و بی پارزی کشیده