ضرب المثل های ایرانی که با حرف ه شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ه شروع می شوندضرب المثل و معما

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ه شروع می شوندReviewed by Test on Jul 7Rating: هادی ! هادی ! اسم خودتو بما نهادی! هر جا که آشه، کل، فراشه ! هر جا خرسه، جای ترسه ! هر جا سنگه بپای احمد لنگه ! هر جا که پری رخیست دیوی با اوست ! هر جا که گندوم نده مال من […]

ضرب المثل هاي ايراني که با حرف ه شروع می شوندReviewed by Test on Jul 7Rating:

هادی ! هادی ! اسم خودتو بما نهادی!
 
هر جا که آشه، کل، فراشه !
 
هر جا خرسه، جای ترسه !
 
هر جا سنگه بپای احمد لنگه !
 
هر جا که پری رخیست دیوی با اوست !
 
هر جا که گندوم نده مال من دردمنده !
 
هر جا که نمک خوری نمکدون نشکن !
 
هر جا مرغ لاغره، جایش خونه ملا باقره !
 
هر جا هیچ جا ، یک جا همه جا !
 
هر چه از دزد موند، رمال برد !
 
هر چه بخود نپسندی بدیگران نپسند !
 
هر چه بگندد نمکش میزنند — وای به وقتی که گندد نمک !
 
هر چه به همش بزنی گندش زیادتر میشه !
 
هر چه پول بدی آش میخوری !
 
هر چه پیش آید خوش آید !
 
هر چه خدا خواست همان شود — هر چه دلم خواست نه آن شد !
 
هر چه خورده نریده !
 
هر چه دختر همسایه چل تر، برای ما بهتر !
 
هر چه در دیگ است به چمچه میاد !
 
هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید !
 
هر چه رشتم پنبه شد !
 
هر چه سر، بزرگتر درد بزرگتر !
 
هر چه عوض داره گله نداره !
 
هر چه کنی بخود کنی گر همه نیک و بد کنی !
 
هر چه که پیدا میکنه خرج اتینا میکنه !
 
هر چه مار از پونه بدش میاد بیشتر در لونه اش سبز میشه !
 
هر چه میگم نره، بازم میگه بدوش !
 
هر چه نصیب است نه کم میدهند — ور نستانی به ستم میدهند !
 
هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ! — ورنه تشریف توبر بالای کس کوتاه نیست .[[ حافظ ]]
 
هر چیز که خوار آید یکروز به کار آید !
 
هر خری را به یک چوب نمیرونند !
 
هر دودی از کباب نیست !
 
هر رفتی، آمدی داره !
 
هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد !
 
هر سرازیری یک سر بالائی داره !
 
هر سرکه ای از آب، ترش تره !
 
هر سگ در خونه صاحابش شیره !
 
هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی !
 
هر کس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است !
 
هر کسی پنجروزه نوبت اوست ! (( دور مجنون گذشت و نوبت ماست … )) [[ حافظ ]]
 
هر که با مادر خود زنا کنه با دگران چها کنه !
 
هر که بامش بیش برفش بیش !
 
هر که بیک کار، بهمه کار – هر که بهمه کار بهیچ کار !
 
هر که به امید همسایه نشست گرسنه میخوابه !
 
هر که تنها قاضی رفت خوشحال بر میگرده !
 
هر که خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه !
 
هر که خری نداره غمی نداره !
 
هر که خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد !
 
هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد گوید !
 
هر که را زر در ترازوست زور در بازوست !
 
هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد !
 
هر که را مال هست و عقلش نیست — روزی آن مال مالشی دهدش *** وانکه را عقل هست و مالش نیست— روزی آن عقل بالشی دهدش .[[ عمادی شهریاری]]
 
هر که را میخواهی بشناسی یا باهاش معامله کن یا سفر کن !
 
هر که شیرینی فروشد مشتری بروی بجوشد !
 
هر که نان از عمل خویش خورد —  منت از حاتم طائی نبرد !
 
هر کی بفکر خویشه کوسه بفکر ریشه !
 
هر کی خر شد، ما پالونیم !
 
هر کی که زن نداره،آروم تن نداره !
 
هر کی که زن نداره،آروم تن نداره !
 
هر گردی گردو نیست !
 
هر گلی زدی سر خودت زدی !
 
هزار تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره !
 
هزار تا دختر کور و یکروزه شوهر میده !
 
هزار دوست کمه، یک دشمن بسیار !
 
هزار قورباغه جای یه ماهی رو نمیگیره !
 
هزار وعده خوبان یکی وفا نکند !
 
هشتش گرو نه است !
 
هلو برو تو گلو !
 
هم از توبره میخوره هم از آخور !
 
هم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم کاشون !
 
همان آش است و همان کاسه !
 
همان خر است و یک کیله جو !
 
هم چوب را خوردیم هم پیاز را و هم پول را دادیم !
 
هم حلوای مرده هاست هم خورش زنده ها !
 
هم خدا را میخواهد  هم خرما !
 
همدون دوره و کردوش نزدیک !
 
همدون دوره و کردوش نزدیک !
 
همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور !
 
همسایه ها یاری کنید تا من شوهر داری کنم !
 
هم فاله و هم تماشا !
 
همکار همکار و نمیتونه ببیند !
 
هم لحافه و هم تشک !
 
هم میترسم هم میترسونم !
 
همنشین به بود تا من از او بهتر شوم !
 
همه ابری هم بارون نداره !
 
همه خرها رو به یک چوب نمیرونند !
 
همه رو مار میگزه مارو خر چسونه !
 
همه سروته یه کرباسند !
 
همه قافله پس و پیشیم !
 
همه کاره و هیچ کاره !
 
همه ماری مهره نداره !
 
همه ماهی خطر داره بدنامیشو صفر داره !
 
هر مرغی انجیر نمیخوره !
 
همیشه آب در جوی آقا رفیع نمیره به دفه هم در جوی آقا شفیع میره !
 
همیشه خره خرما نمیرینه !
 
همیشه روزگار بانسان رو نمیکنه !
 
همیشه شعبان ، یکبا ر هم رمضان !
 
همیشه ما میدیدیم یه دفعه هم تو ببین !
 
همینو که زائیدی بزرگش کن !
 
هنوز باد به زخمش نخورده !
 
هنور دهنش بوی شیر میده !
 
هنوز سر از تخم در نیاورده !
 
هنوز غوره نشده مویز شده !
 
هوو هوو را خوشگل میکنه جاری جاری را کدبانو !
 
هیچ ارزونی بی علت نیست !
 
هیچ انگوری دوبار غوره نمیشه !
 
هیچ بده را به هیچ بستانی کاری نیست !
 
هیچ بدی نرفت که خوب جاش بیاد !
 
هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه !
 
هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست !
 
هیچ چراغی تا به صبح نمیسوزه !
 
هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست !
 
هیچ دوئی نیست که سه نشه !
 
هیچ دودی بی آتش نیست !
 
هیچ عروس سیاه بختی نیست که تا چهل روز سفید بخت نباشه !
 
هیچکاره ، رقاص پای نقاره !
 
هیچکاره و همه کاره !
 
هیچکس در پیش خود چیزی نشد !
 
هیچکس را توی گور دیگری نمیگذارن !
 
هیچکس روزی دیگری را نمیخوره !
 
هیچکس نمیگه ماست من ترشه !
 
هیچ گرونی بی حکمت نیست !
 

تاریخ بروزرسانی : 2014-07-07 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است
ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است
ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه
ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه
فردا چند شنبه است؟!
فردا چند شنبه است؟!
ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی ، من از برم
ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی ، من از برم
داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود
داستان ضرب المثل از خودش دیوانه تر ندیده بود
۴ جمله دروغ ، تست هوش سرقت آثار هنری
۴ جمله دروغ ، تست هوش سرقت آثار هنری
ضرب المثل قرآنی کن فیکون
ضرب المثل قرآنی کن فیکون
داستان ضرب المثل اگر می دانستی درویش چقدر بی نانی و بی پارزی کشیده
داستان ضرب المثل اگر می دانستی درویش چقدر بی نانی و بی پارزی کشیده