ضرب المثل های ایرانی که با حرف ه شروع می شوند

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ه شروع می شوندضرب المثل و معما

ضرب المثل های ایرانی که با حرف ه شروع می شوندReviewed by Saba on Jul 7Rating: هادی ! هادی ! اسم خودتو بما نهادی! هر جا که آشه، کل، فراشه ! هر جا خرسه، جای ترسه ! هر جا سنگه بپای احمد لنگه ! هر جا که پری رخیست دیوی با اوست ! هر جا که گندوم نده مال من […]

ضرب المثل هاي ايراني که با حرف ه شروع می شوندReviewed by Saba on Jul 7Rating:

هادی ! هادی ! اسم خودتو بما نهادی!
 
هر جا که آشه، کل، فراشه !
 
هر جا خرسه، جای ترسه !
 
هر جا سنگه بپای احمد لنگه !
 
هر جا که پری رخیست دیوی با اوست !
 
هر جا که گندوم نده مال من دردمنده !
 
هر جا که نمک خوری نمکدون نشکن !
 
هر جا مرغ لاغره، جایش خونه ملا باقره !
 
هر جا هیچ جا ، یک جا همه جا !
 
هر چه از دزد موند، رمال برد !
 
هر چه بخود نپسندی بدیگران نپسند !
 
هر چه بگندد نمکش میزنند — وای به وقتی که گندد نمک !
 
هر چه به همش بزنی گندش زیادتر میشه !
 
هر چه پول بدی آش میخوری !
 
هر چه پیش آید خوش آید !
 
هر چه خدا خواست همان شود — هر چه دلم خواست نه آن شد !
 
هر چه خورده نریده !
 
هر چه دختر همسایه چل تر، برای ما بهتر !
 
هر چه در دیگ است به چمچه میاد !
 
هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید !
 
هر چه رشتم پنبه شد !
 
هر چه سر، بزرگتر درد بزرگتر !
 
هر چه عوض داره گله نداره !
 
هر چه کنی بخود کنی گر همه نیک و بد کنی !
 
هر چه که پیدا میکنه خرج اتینا میکنه !
 
هر چه مار از پونه بدش میاد بیشتر در لونه اش سبز میشه !
 
هر چه میگم نره، بازم میگه بدوش !
 
هر چه نصیب است نه کم میدهند — ور نستانی به ستم میدهند !
 
هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ! — ورنه تشریف توبر بالای کس کوتاه نیست .[[ حافظ ]]
 
هر چیز که خوار آید یکروز به کار آید !
 
هر خری را به یک چوب نمیرونند !
 
هر دودی از کباب نیست !
 
هر رفتی، آمدی داره !
 
هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد !
 
هر سرازیری یک سر بالائی داره !
 
هر سرکه ای از آب، ترش تره !
 
هر سگ در خونه صاحابش شیره !
 
هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی !
 
هر کس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است !
 
هر کسی پنجروزه نوبت اوست ! (( دور مجنون گذشت و نوبت ماست … )) [[ حافظ ]]
 
هر که با مادر خود زنا کنه با دگران چها کنه !
 
هر که بامش بیش برفش بیش !
 
هر که بیک کار، بهمه کار – هر که بهمه کار بهیچ کار !
 
هر که به امید همسایه نشست گرسنه میخوابه !
 
هر که تنها قاضی رفت خوشحال بر میگرده !
 
هر که خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه !
 
هر که خری نداره غمی نداره !
 
هر که خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد !
 
هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد گوید !
 
هر که را زر در ترازوست زور در بازوست !
 
هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد !
 
هر که را مال هست و عقلش نیست — روزی آن مال مالشی دهدش *** وانکه را عقل هست و مالش نیست— روزی آن عقل بالشی دهدش .[[ عمادی شهریاری]]
 
هر که را میخواهی بشناسی یا باهاش معامله کن یا سفر کن !
 
هر که شیرینی فروشد مشتری بروی بجوشد !
 
هر که نان از عمل خویش خورد —  منت از حاتم طائی نبرد !
 
هر کی بفکر خویشه کوسه بفکر ریشه !
 
هر کی خر شد، ما پالونیم !
 
هر کی که زن نداره،آروم تن نداره !
 
هر کی که زن نداره،آروم تن نداره !
 
هر گردی گردو نیست !
 
هر گلی زدی سر خودت زدی !
 
هزار تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره !
 
هزار تا دختر کور و یکروزه شوهر میده !
 
هزار دوست کمه، یک دشمن بسیار !
 
هزار قورباغه جای یه ماهی رو نمیگیره !
 
هزار وعده خوبان یکی وفا نکند !
 
هشتش گرو نه است !
 
هلو برو تو گلو !
 
هم از توبره میخوره هم از آخور !
 
هم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم کاشون !
 
همان آش است و همان کاسه !
 
همان خر است و یک کیله جو !
 
هم چوب را خوردیم هم پیاز را و هم پول را دادیم !
 
هم حلوای مرده هاست هم خورش زنده ها !
 
هم خدا را میخواهد  هم خرما !
 
همدون دوره و کردوش نزدیک !
 
همدون دوره و کردوش نزدیک !
 
همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور !
 
همسایه ها یاری کنید تا من شوهر داری کنم !
 
هم فاله و هم تماشا !
 
همکار همکار و نمیتونه ببیند !
 
هم لحافه و هم تشک !
 
هم میترسم هم میترسونم !
 
همنشین به بود تا من از او بهتر شوم !
 
همه ابری هم بارون نداره !
 
همه خرها رو به یک چوب نمیرونند !
 
همه رو مار میگزه مارو خر چسونه !
 
همه سروته یه کرباسند !
 
همه قافله پس و پیشیم !
 
همه کاره و هیچ کاره !
 
همه ماری مهره نداره !
 
همه ماهی خطر داره بدنامیشو صفر داره !
 
هر مرغی انجیر نمیخوره !
 
همیشه آب در جوی آقا رفیع نمیره به دفه هم در جوی آقا شفیع میره !
 
همیشه خره خرما نمیرینه !
 
همیشه روزگار بانسان رو نمیکنه !
 
همیشه شعبان ، یکبا ر هم رمضان !
 
همیشه ما میدیدیم یه دفعه هم تو ببین !
 
همینو که زائیدی بزرگش کن !
 
هنوز باد به زخمش نخورده !
 
هنور دهنش بوی شیر میده !
 
هنوز سر از تخم در نیاورده !
 
هنوز غوره نشده مویز شده !
 
هوو هوو را خوشگل میکنه جاری جاری را کدبانو !
 
هیچ ارزونی بی علت نیست !
 
هیچ انگوری دوبار غوره نمیشه !
 
هیچ بده را به هیچ بستانی کاری نیست !
 
هیچ بدی نرفت که خوب جاش بیاد !
 
هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه !
 
هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست !
 
هیچ چراغی تا به صبح نمیسوزه !
 
هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست !
 
هیچ دوئی نیست که سه نشه !
 
هیچ دودی بی آتش نیست !
 
هیچ عروس سیاه بختی نیست که تا چهل روز سفید بخت نباشه !
 
هیچکاره ، رقاص پای نقاره !
 
هیچکاره و همه کاره !
 
هیچکس در پیش خود چیزی نشد !
 
هیچکس را توی گور دیگری نمیگذارن !
 
هیچکس روزی دیگری را نمیخوره !
 
هیچکس نمیگه ماست من ترشه !
 
هیچ گرونی بی حکمت نیست !
 

تاریخ بروزرسانی : 2014-07-07 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو