ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه

ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه ضرب المثل و معما

ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه یکی از مثال های رایج در زبان فارسی است و کنایه آن این است که قدرت وکارایی هر فرد فقط به زور و بازو نیست

در ادبیات فارسی ایران واژه ها و اصطلاحات کاربردی و شیرینی وجود دارد مثلا اگر بخواهیم برای شخصی منظوری خاص
را برسانیم از ضرب و المثل استفاده می کنیم تا مقصود خود را غیر مستقیم به فرد برسانیم اگر فرد باهوش باشد متوجه
حرف می شود یک مثال رایج  فلفل نبین چه ریزه  بشکن ببین چه تیزه این مثال در جاهای خاص کاربرد دارد از جمله جایی
کاربرد دارد که پیروزی موفقیت افراد در هیکل و زور و بازو نیست به عقل و هوش طرف است در چنین مواردی استفاده
می شود که در نیک صالحی بخوانید

ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

 

موشی بنام فلفلی در دشت برای خودش لانه ای درست کرد و خیالش راحت بود که زمستان را بخوبی سپری می کند .

یک روز گاوی برای علف خوردن به دشت آمد وروی لانه آقا موشه نشست و مشغول استراحت شد .

موش آمد و از آقای گاو خواهش کرد که از روی لانه اش بلند شود تا خراب نشود . ولی گاو هیچ توجهی
به موش نکرد و گفت : ” تو نیم وجبی به من دستور می دهی که از اینجا بلند شوم . می دانی من کی
هستم ، می دانی من چقدر قوی و پر زورم ، حالا برو پی کارت و بگذار استراحت کنم . “

 

موش دوباره خواهش و التماس کرد ولی فایده ای نداشت و گوش آقا گاو به این حرفها بدهکار نبود .
موش پیش خودش فکر کرد ، حالا که با خواهش کردن مشکلش حل نشده باید کار دیگری بکند .

فلفل نبین چه ریزه

ضرب المثل کاربردی

 ادامه توضیح ماجرای ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه

بعد یکدفعه روی آقا گاو پرید . گاو از خواب بیدار شد و خودش را تکان داد .
موش روی گوش گاو پرید و یک
گاز محکم از گوش او گرفت . گاو از جایش بلند شد و شروع به تکان دادن سرش کرد .
ولی موش روی زمین پرید و در یک سوراخ پنهان شد و گاو نتوانست کاری کند.

وقتی گاو دوباره خوابش برد ، موش دم گاو را گاز گرفت و روی درخت پرید .‌
گاو از درد بیدار شد .‌خیلی عصبانی
بود ، سعی کرد که بالا بپرد و موش را بگیرد تا ادبش کند ولی دستش به او نمی رسید .

موش گفت : ” اگه بازم روی لونه من بخوابی ، گازت می گیرم . “

گاو دید ، چاره ای ندارد جز اینکه از آنجا برود و جای دیگری بخوابد . گاو پیش
خودش گفت : ” فلفل نبین چه
ریزه ، بشکن ببین چه تیزه . با این قد و قواره فسقلی اش چه جوری حریف من شد . “

موش با اینکه خیلی کوچکتر از گاو بود توانست مشکلش را حل کند .

پس کارآیی هر کس و هر چیز به قدو قواره اش نیست ، مثل فلفل قرمز
،‌با اینکه کوچک است ولی وقتی
می خوریم از بس تند است دهانمان می سوزد .

کودکان

تاریخ بروزرسانی : 2018-10-10 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :