داستان ضرب المثل خرج اتینا

داستان ضرب المثل خرج اتینا ضرب المثل و معما

ضرب المثل خرج اتینا , اتینا در اصل اطیناست که در تلفظ عوام بدین صورت درآمده است و راجع به مورد استعمال این واژه باید دانست که سابقاً پس از دریافت شاد باش یکی از مطربان با بانگ بلند اعلام می داشت.

ضرب المثل خرج اتینا

ضرب المثل خرج اتینا , هرگاه کسی پولی را که باید صرف مخارج لازم
و ضروری شود در راه بیهوده و طریق غیر عادلانه خرج کند ،
با استفاده از ضرب المثل بالا می گویند : فلانی همه را خرج اتینا کرد ،
یعنی نفله کرد و روی اصل جهالت و جوانی به مخارج غیر لازم رسانید .

داستان ضرب المثل خرج اتینا

آورده اند که…

اتینا حشرات خرد و به کنایه به آدمهای فرومایه می گویند .

شادروان امیر قلی امینی می نویسد : سابقاً مطربها
در مجالس عروسی و امثال آن پس از آنکه یک دور می رقصیدند
در مقابل هر یک از میهمانها می نشستند
و پس از چندی سر و کله آمدن و عشوه گری کردن
زنگی را که در شست یا یک نعلبکی را که در دهان داشتند
جلو می برند و او به همت خود یا سکه ای زر یا سکه سکه ای نقره در زنگ یا نعلبکی او می ریخت
و در حقیقت پولی مفت و رایگان را از دست می داد ،
به همین مناسبت به خرجهای بیهوده
و بی مصرف عنوان خرج اتینا دادند و آن جزء اصطلاحات مثلی قرار گرفت.

ضرب المثل خرج اتینا

داستان ضرب المثل خرج اتینا

اتینا در اصل اطیناست که در تلفظ عوام بدین صورت درآمده است و راجع به مورد استعمال این واژه باید دانست
که سابقاً پس از دریافت شاد باش یکی از مطربان با بانگ بلند اعلام می داشت ، اعطینا یعنی مرحمت کردند ،
این توصیف معلوم کردید که واژه اتینا از فعل عربی اعطینا می باشد
و در آن روزگار که زبان عربی ،
بیشتر از امروز در کشور ایران رواج داشت بر سر زبانها افتاده و به صورت ضرب المثل درآمده است .

ویستا

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2018-01-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :