ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است ضرب المثل و معما

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است بیانگر این قضیه است که افرادی که نمی دانند چه موقع و در کجا باید کاری را انجام دهند در مورد آن ها از این ضرب المثل استفاده می شود

ضرب المثل ها کنایه هایی هستند که به عنوان جمله بیان می شوند به عنوان مثال برای کنایه زدن
به فردی که کاری را نمی تواند انجام دهد می گویند موش تو سوراخ نمی رفت به دمش جارو
می بست ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است هم در مورد کسانی به کار می رود که کارهای
بی موقع انجام می دهند و نمی دانند چه موقع و کجا باید کار مورد نظر را انجام دهند ضرب المثل
حالا نوبت رقصیدن من است را در این گونه موارد به کار می برند . جزئیات حالا نوبت رقصیدن من است
را در پرشین وی بخوانید.

داستان حالا نوبت رقصیدن من است

حالا نوبت رقصیدن من است

این ضرب المثل را در مورد افرادی که کارهای بی موقع انجام می دهند ، بیان می کنند .

آورده اند که …
خری و شتری دور از آبادی به آزادی می زیستند . نیمه شبی در حال چریدن خوشحال و سرحال
به محل سکونت آدمیان نزدیک شدند .
شتر گفت : رفیق ساعتی دم فروبند تا از آدمیان دور شویم ، مبادا گرفتار آییم .

خر گفت : این نتواند بود . چه درست همین ساعت نوبت آواز خواندن من است و در ترک عادت رنج جان
و بیم هلاک تن ، و بی محابا صدای خود را بلند کرد . کاروانیان در اثر شنیدن بیامدند و هر دو را در میان
چهار پایان خویش آورده و بر آنها بار نهادند .
فردای آن روز آبی عمیق پیش آمد که عبور خر از آن مسیر ممکن نبود .
خر را بر اشتر نشاینده ، اشتر را به آب راندند .

حالا نوبت رقصیدن من است

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است

پایان حالا نوبت رقصیدن من است

چون اشتر به میان آب عمیق و گود رسید ، دستی بر افشاند و پایی کوفت .
خر گفت : که رفیق ، این مکن ! و گرنه من در آب افتم و غرق شوم !
شتر گفت : چنانکه دیشب نوبت آواز نا بهنگام خر بود ، امروز هنگام رقص نا ساز اشتر است و با
جنبش دیگر خر را از پشت بینداخت و غرقه ساخت .

شمیم

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2019-01-20 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :