ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد

ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد ضرب المثل و معما

ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد , داستان ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسه لیسان.

ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد

ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد ,هنگامی که پیشامدی غیرمنتظره و به وجود آمدن فرصت و موقعیت چیزی نصیب فرصت طلبان و مفت خوارگان شود

داستان ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسه لیسان

دختری عاشق جوانی بود و همواره در آتش عشق و دوری او می سوخت به این امید بود که شاید روزی به او برسد. دختر هر روز کارش این بود که ظرفی ماست را به یکی از دکان های محله برای فروش ببرد. ناگاه آن جوان، مرد. وقتی خبر مرگش به دختر رسید، دختر از ناراحتی مثل مار بر خود می پیچید ولی از ترس پدر و مادرش جرات گریه کردن نداشت. فردای روزی که خبر مرگ معشوق را شنیده بود، ظرف ماست را بر سر گذاشت و به طرف دکان روان شد.

ضرب المثل تغاری بشکند ماستی بریزد

چون قدری راه رفت عمدا پای خود را به زمین، گیر داد و ظرف ماست را به زمین انداخت و بالای سر آن نشست. در ظاهر به بهانه ی شکستن ظرف و ریختن ماست و در واقع در غم آن جوان شروع کرد به گریه تا کمی دلش سبک شود. در این گیر و دار چند فقیر و گرسنه سر رسیدند و مشغول لیسیدن ماست ها شدند. پیر مردی دانا که این جریان را دیده بود گفت: تغاری بشکند ماستس بریزد جهان گردد به کام کاسه لیسان

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2017-05-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :