ریشه ضرب المثل با بزرگان پیوند کرده است

ریشه ضرب المثل با بزرگان پیوند کرده استضرب المثل و معما

از قدیم گفته اند با هر کس نشست و برخاست داشته باشی شبیه به او خواهی شد حکایت ضرب المثل با بزرگان پیوند کرده است هم همین موضوع است

ضرب المثل ها از داستان های گذشته عبرت گرفته اند و این مثل های امروزی به وجود آمده
اند ضرب المثل با بزرگان نشستن هم مثل بسیاری از ضرب المثل های ایرانی داستان بسیار جالبی
دارد داستانی بسیار شنیدنی که باعث می شود مردم بدانند با هر کس نشست و برخاست داشته باشند
دیگران نیز به دید اطرافیانشان آن ها را می بینند اگر با بزرگان باشند ان ها را عزیز و بزرگ می بینند و اگر
خلاف این موضوع باشد فعل نفی اتفاق می افتد . ضرب المثل با بزرگان نشستن را در نیک صالحی بخوانید.

داستان ضرب المثل با بزرگان نشستن

ضرب المثل با بزرگان پیوند کرده است

یکی بود ، یکی نبود کنار رودخانه ای موشی تنها زندگی می کرد . او دلش می خواست به آن طرف
رودخانه برود و در جمع موش های دیگر زندگی کند . بارها به کنار رودخانه رفته بود اما راهی پیدا نکرده
بود. یکی از روزها موش مثل همیشه کنار رودخانه نشسته بود . شتری آمد آب خورد تا به آن طرف روخانه
برود بلافاصله موش نزد او رفت و گفت اجازه می دهید من روی کول شما سوار شوم و به آن طرف رودخانه بیایم .

شتر گفت : چه موشی با ادبی . اشکالی ندارد . موش تشکر کرد و از پای
بلند شتر بالا رفت و موشی از
ترس این که در آب غرق شود ، خودش را به دم شتر رساند و چهار دست
و پا به دم شتر چسبید . وقتی
که شتر به آن طرف رود رسید ، موش همچنان به دمش آویزان بود .

شتر خندید و گفت : سفر تمام شد و وقت پیاده شدن است . موش که هنوز
باورش نشده بود محکمتر
از پیش به دم شتر چسبید موش های آن طرف رودخانه که این صحنه را می دیدند با صدای بلند خندیدند
. یکی گفت : موش چه ربطی به شتر دارد؟

یکی دیگر گفت : مگر نمی بینی که او با بزرگان پیوند دارد . موش به خودش
آمد و ‎آهسته خودش را به
روی زمین رساند . او شتر تشکر کرد و به جمع موش ها وارد شد . در همان لحظه ی ورودش به موش
های زیادی آشنا شد . از آن به بعد برای مسخره کردن کسی که خودش مقام و موقعیتی ندارد ولی
سعی می کند با آدم های بزرگ رفت و آمد کند ، می گویند: با بزرگان پیوند کرده است .

ضرب المثل با بزرگان نشستن

داستان ضرب المثل با بزرگان نشستن

ویستا

 

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
تاریخ بروزرسانی : 2019-06-07 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :