ضرب المثل انگشت انگشت مَبُر تا خیک خیک نریزی

ضرب المثل انگشت انگشت مَبُر تا خیک خیک نریزی ضرب المثل و معما

ضرب المثل انگشت انگشت مبر , پیام ضرب المثل اجتناب از کسب مال حرام می‌باشد. زیرا مال حرام برکت ندارد.

ضرب المثل انگشت انگشت مبر

ضرب المثل انگشت انگشت مبر , داستان ضرب المثل انگشت انگشت مَبُر تا خیک خیک نریزی کاربرد آن نیز در
جایی است که شخصی با مال حرام درصدد جمع کردن مال و اموال است که برای توجه دادن
او به نتیجه کارش از این ضرب‌المثل استفاده می‌شود.

داستان ضرب المثل:

درباره ریشه این مثل آورده‌اند: مرد پول‌داری از راه فروش نفت، ثروت کلان اندوخته بود و به خاطر حرصی که
در گردآوری مال داشت همواره به غلام خود یاد می‌داد که موقع خریدن نفت، هر دو انگشت سبّابه را دور
پیمانه گذارد تا اندکی زیاد گرفته شود و برعکس در وقت فروختن آن، دو انگشت را درون پیمانه نهد تا
اندکی کم داده شود.

ضرب المثل انگشت انگشت مبر

ضرب المثل انگشت انگشت مَبُر تا خیک خیک نریزی

غلام، او را از کیفر این خیانت و نتایج شوم آن برحذر می‌داشت و می‌گفت: ارباب، مال حرام به کسی
وفا نکند.
اما آن مرد سخن او را نشنیده می‌گرفت و در جواب می‌گفت: تو را به این فضولی‌ها چه کار؟ تو
دستور مرا به کار بند.
زمانی دراز بدین منوال گذشت تا آنکه روزی آن مرد شنید که نفت در هشدرخان بهای فراوان دارد.

ضرب المثل انگشت انگشت مَبُر

حرص، او را بر آن داشت که سفر دریا کند و مقدار زیادی نفت به
آن ناحیه ببرد.
به دنبال این تصمیم، هزار خیک خرید و به بالای کشتی برد.
چون به میان دریا رسیدند، ناگاه باد عظیمی برخاست و کشتی سخت به تلاطم درآمد.
ناخدا فرمان داد بارها را به دریا اندازند و کشتی را سبک کنند تا مسافران از خطر غرق
شدن برهند.
آن مرد از ترس، خیک‌های نفت را یک به یک به دریا انداخت.
در این هنگام غلام فرصت یافت و برای متنّبه ساختن ارباب خود به طنز و تمسخر به وی گفت: ارباب،
انگشت انگشت مَبُر تا خیک خیک نریزی.
راسخون

تاریخ بروزرسانی : 2017-08-06 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :