ضرب المثل جایی رسیده که شتر رو با نمد داغ میکنن

ضرب المثل جایی رسیده که شتر رو با نمد داغ میکنن ضرب المثل و معما

ضرب المثل جایی رسیده که شتر با نمد داغ می کنن یعنی به آدمی از خودش زیان می رسد و کسی به انسان زیان می رساند که فکرش را نمی توان کرد

ضرب المثل ها معنای خاصی دارند که آن معنی را نمی دهند که کلمات نشان می دهند بلکم
کنایه های ریزی را در درون خود دارند شتر با نمد داغ می کنند ضرب المثلی است که وقتی به
کار می رود که کسی زیان به انسان می رساند که انتظارش را نداشته باشیم ضرب المثل جایی
رسیده که شتر رو با نمد داغ می کنن وقتی این معنی را می دهد که نمد هم از شتر ساخته شده
و از خود آن شتر به دست می آید . داستان ضرب المثل جایی رسیده که شتر با نمد داغ می کنن
را در نیک صالحی بخوانید.

داستان شتر با نمد داغ می کنن

جایی رسیده که شتر رو با نمد داغ میکنن

یه شتر به شتر دیگه از دست صاحبش شکایت می کرد که گفت :صاحبم از بس بار من میکنه
که طاقتم طاق میشه
شتر دیگه گفت :بارت چیه اون شتر جواب :داد معمولا نمک
شتره گفت:اگر توی راهت جوی ابی چیزی دیدی توی جوب اب بخواب تا نمک ها اب بشه و بارت
سبک حال صاحبتم جا میاد.

شتره به حرف دوستش عمل کرد و صاحیش فهمید که خوابیدن شتر از ناتوانی نیست و دفعه بعد صاحب
شتر نمد بار شترش کرد و شتر هم از همه جا بی خبر توی جوی اب خوابید و وزن بارش اینبار چند
برابر شد و صاحبش به زور شلاق اون رو از زمین بلند کرد و به راه انداخت.

و این مثل شد که کار به جایی رسیده که شتر رو با نمد داغ میکنن

شتر با نمد

داستان ضرب المثل

babaghesse

 

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2019-05-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :