ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بودضرب المثل و معما

ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود یکی از مثال های رایج زبان ایرانیان است و وقتی که فردی در دعوایی که به او مربوط نیست ضرر کرده استفاده می شود

ضرب المثل های کاربردی زیادی در ادبیات فارسی ما ایرانیان وجود دارد و بیشتر مردم نیز در حرف های عامیانه خود
زمانی که در آن موقعیت قرار میگیرند که به ضرب المثلی مربوط می شود آن مثال را استفاده می کنند و بکار می برند
در این بین ضرب و المثل دعوا سر لحاف ملا بود یکی از این امثال است زمانی بکار برده می شود که ببینیم فردی در یک
دعوایی که به او مربوط نیست ضرری دیده از این مثال استفاده می کنیم که حکایت و ماجرا ی این ضرب و المثل کاربردی
را در نیک صالحی بخوانید

 حکایت ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود

در یک شب زمستانی سرد ، ملا  در رختخواش خوابیده بود که یکباره صدای غوغا از کوچه بلند شد .

زن ملا به او گفت که بیرون برود و ببیند که چه خبر است .

ملا گفت : به ما چه ، بگیر بخواب. زنش گفت : یعنی چه که به ما چه ؟ پس همسایگی به چه درد می خورد .

سرو صدا ادامه یافت و ملا که می دانست بگو مگو کردن با زنش فایده ای ندارد .
با بی میلی لحاف را روی خودش انداخت و به کوچه رفت .

همچنین بخوانید :  ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی

گویا دزدی به خانه یکی از همسایه ها رفته بود ولی صاحبخانه متوجه شده بود و دزد
موفق نشده بود که چیزی بردارد. دزد در کوچه قایم شده بود همین که دید کم کم
همسایه ها به خانه اشان برگشتند و کوچه خلوت شد ، چشمش به ملا و لحافش
افتاد و پیش خود فکر کرد که از هیچی بهتر است . بطرف ملا دوید ، لحافش را کشید
و به سرعت دوید و در تاریکی گم شد.

دعوا سر لحاف ملا بود

ضرب المثل کاربردی

وقتی ملا به خانه برگشت . زنش از او پرسید : چه خبر بود ؟

ملا جواب داد : هیچی ، دعوا سر لحاف من بود . و زنش متوجه شد که لحافی
که ملا رویش انداخته بود دیگر نیست .

این ضرب المثل را هنگامی استفاده می شود که فردی در دعوائی که به او
مربوط نبوده ضرر دیده یا در یک دعوای ساختگی  مالی را از دست داده است .

کودکان

بهترین و سریعترین روش مهاجرت به استرالیا
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
تاریخ بروزرسانی : 2018-10-18 / گردآوری :
/
امتیاز : 1 تعداد رای :1
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامتور کیشکفش پاشنه مخفی
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
تست هوش: نکته عکسو پیدا کنید
تست هوش: نکته عکسو پیدا کنید
تست هوش : اگه تونستی گربه را پیدا کنی؟
تست هوش : اگه تونستی گربه را پیدا کنی؟
ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود
ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود
ضرب المثل نمک گیر شدن
ضرب المثل نمک گیر شدن
حکایت ضرب المثل دروغ از دروازه تو نمی آید…
حکایت ضرب المثل دروغ از دروازه تو نمی آید…
ضرب المثل های به روز شده (طنز)
ضرب المثل های به روز شده (طنز)
ضرب المثل بشنو و باور نکن
ضرب المثل بشنو و باور نکن
ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه
ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه