دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن

دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتنضرب المثل و معما

داستان ضرب المثل دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن

دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن !!

داستان ضرب المثل دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن

دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن

عبارت مثلی بالا دربارۀ کسی بکار می‌رود که: او را در تنگنای کاری یا مشکلی قرار دهند
که خلاصی از آن مستلزم زحمت باشد.
آدمی‌در زندگی روزمره بعضی مواقع دچار محظوراتی می‌شود
و بر اثر آن دست به کاری می‌زند که هرگز گمان و تصور چنان پیشامد غیرمترقب را نکرده بود.
فی المثل شخص زودباوری را به انجام کاری تشویق کنند
و او بدون مطالعه و دوراندیشی اقدام ولی چنان در بن بست گیر کند
که به اصطلاح معروف: نه راه پس داشته باشد و نه راه پیش.
در چنین موارد و نظایر آن است که از باب تمثیل می‌گویند:
بالاخره دست و پایش را در پوست گردو گذاشتند.
یعنی کاری دستش داده اند که نمی‌داند چه بکند.

 

داستان ضرب المثل

اکنون ببینیم دست و پای آدمی ‌چگونه در پوست گردو جای می‌گیرد
که وضیع و شریف به آن تمثیل می‌جویند.
گربه این حیوان ملوس و قشنگ و در عین حال محیل و مکار که
در غالب خانه ها بر روی بام و دیوار و معدودی هم در آغوش ساکنان خانه ها به سر می‌برند
حیوانی است از رستۀ گوشتخواران که چنگالها و دندانها و دو نیش بسیار تیز دارد.

 

دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن

گربه مانند پلنگ از درختان نیز بالا می‌رود و مکانیسم بدنش طوری است
که از هر جا و از هر طرف به سوی زمین پرتاب می‌شود
با دست به زمین می‌آید و پشتش به زمین نمی‌رسد.

دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن

گربه ها نیمه وحشی در سرقت و دزدی ید طولایی داند و چون صدای پایشان شنیده نمی‌شود
و به علاوه از هر روزنه و سوراخی می‌توانند عبور کنند
لذا هنگام شب اگر احیاناً یکی از اطاقها در و پنجره اش قدری نیمه باز باشد
و یا به هنگام روز که بانوی خانه بیرون رفته باشد فرصت را از دست نداده
داخل خانه می‌شود و در آشپزخانه مرغ بریان و گوشت خام یا سرخ کرده را می‌رباید
و به سرعت برق از همان راهی که آمده خارج می‌شود. خدا نکند
که حتی یک بار طعم و بوی مأکول مرغ بریان و گوشت سرخ شدۀ آشپزخانه ذائقۀ گربه را نوازش داده باشد
در آن صورت گربۀ دزد را یا باید کشت و یا به طریق دیگری دفع شر کرد چه محال است
دیگر دست از آن خانه بردارد و از هر فرصت مغتنم برای دستبرد و سرقت استفاده نکند.
برای رفع مزاحمت از این نوع گربه های دزد و مزاحم فکر می‌کنم نوشتۀ شادروان امیرقلی امینی وافی به مقصود باشد که می‌نویسد:

همچنین بخوانید :  داستان ضرب المثل كلاه گذاشتن

سابقاً افراد بی انصافی بودند که وقتی گربه ای دزدی زیادی می‌کرد و چارۀ کارش را نمی‌توانستند
بکنند قیر را ذوب کرده در پوست گردو می‌ریختند و هر یک از چهار دست و پای او را در یک پوست گردوی پر از قیر فرو می‌بردند
و او را سر می‌دادند. بیچاره گربه درین حال، هم به زحمت راه می‌رفت
و هم چون صدای پایش به گوش اهل خانه می‌رسید از ارتکاب دزدی بازمی‌ماند.
آری، گربۀ دزد با این حال و روزگاری که پیدا می‌کرد نه تنها سرقت و دزدی از یادش می‌رفت
بلکه غم جانکاه بی دست و پایی کافی بود که جانش را به لب برساند و از شدت درد و گرسنگی تلف شود.

سارا شعر

بهترین و سریعترین روش مهاجرت به استرالیا
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
تاریخ بروزرسانی : 2017-02-06 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامتور کیشکفش پاشنه مخفی
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
داستان ضرب المثل گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری
داستان ضرب المثل گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری
بازی با اعداد ، رابطه منطقی اعداد را بیابید
بازی با اعداد ، رابطه منطقی اعداد را بیابید
داستان ضرب المثل وقتی همه کدخدا باشند ده ویران می‌شود
داستان ضرب المثل وقتی همه کدخدا باشند ده ویران می‌شود
معمای عجیب زندانیان خالدار در سالن!
معمای عجیب زندانیان خالدار در سالن!
داستان ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز
داستان ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز
تست هوش: نکته عکسو پیدا کنید
تست هوش: نکته عکسو پیدا کنید
تست هوش : اگه تونستی گربه را پیدا کنی؟
تست هوش : اگه تونستی گربه را پیدا کنی؟
ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود
ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود