داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود

داستان ضرب المثل جوینده یابنده بودضرب المثل و معما

داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود را در ادامه ببینید :

داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود

داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود را در ادامه ببینید :  

داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود

 

داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود

آورده اند که … در زمان حضرت داوود (ع) مردی فقیر بود که همواره دعا می کرد تا بدون رنج ، خدا به او روزی برساند و او گفت : ای خدا چون من را تنبیل آفریده ای پس خودت رزق و روزی من را برسان من مثل آن درازگوشی هستم که پشتم زخم است و بنابراین نباید بارسنگینی را بر پشت او گذاشت : روزیی خواهم به ناگه بی تعب که ندارم من ز کوشش جز طلب در سالها این دعا را تکرار می کرد و دنبال کار کردن نمی رفت .   مردم که رفتارش را مشاهده می کردند شروع به تمسخر او نموده گفتند : آیا بدون رنج گنجی بدست خواهد آمد ؟ مردم برای اینکه عیب کار او را بیشتر برایش روشن سازن د گفت : به داود پیامبر نگاه کن . او با این که صاحب معجزات بسیار می باشد . با این وجود به کار و کوشش پرداخته است .    

داستان ضرب المثل جوینده یابنده بود

او زره می بافد و روزی و رزق خودش را بدین ترتیب بدست می آورد . با همه تمکین ، خدا روزی او کرده باشد بسته اندر جستجو بی زره بافی و رنجی روزیش می نباید با همه پیروزیش ولی آن مرد ، هم چنان با اصرار بسیار از خداوند روزی بدون زحمت و رنج می طلبید . تا که شد در شهر ، معروف و شهیر کو زانبان تهی جوید پنیر شد مثل در خام طبعی آن گدا او از این خواهش نمی آمد جدا اما از آنجا که گفته اند ( جوینده یابنده بود ) دعای او سرانجام به اجابت رسید و حادثه ای رخ داد .    

داستان ضرب المثل

  روزی صبح زود مشغول آه و ناله و زاری بود که گاوی دوان دوان آمد و با شاخ خودش چفت در را شکست و وارد خانه شد . آن مرد فوراً برخاست و پاهای گاو را بست و گلویش را برید و به سوی قصاب شتافت تا اور ابیابد و پوستش را جدا کند . کم نمی کرد از ادعا و ابتهال کرد اجابت مستعان ذوالجلال گرگران و گرشتابنده بود عاقبت جوینده یابنده بود. شمیم

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
تاریخ بروزرسانی : 2017-01-12 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :