تست هوش خرافات در گزینش اعداد!

تست هوش خرافات در گزینش اعداد! ضرب المثل و معما

تست هوش خرافات در گزینش اعداد , آیا می توانید حدس بزنید بین دو عدد ۳۲۴ و ۳۲۵ کدام عدد برایش جذاب تر خواهد بود؟

تست هوش خرافات در گزینش اعداد

تست هوش خرافات در گزینش اعداد , مریم، دختری است عاشق ریاضیات و البته اعداد را هم خیلی دوست دارد. تنها مشکلی که وجود دارد این است که شاید کمی درباره اعداد، خرافاتی است و بعضی اعداد را مشخصاً خیلی دوست دارد و بعضی اعداد را هم بیهوده می داند! به عنوان مثال، عدد ۲۲۵ را خیلی دوست دارد ولی با ۲۲۴ میانه خوبی ندارد! ۹۰۰ را خیلی خاص می داند ولی ۸۰۰ برایش عددِ با ارزشی محسوب نمی شود. و جالب تر از همه اینکه عنوان می کند عدد رویایی اش ۱۴۴ است ولی ۱۴۵ برایش کابوسی بیش نیست!! با این شناختی که از روحیات مریم پیدا کردید، آیا می توانید حدس بزنید بین دو عدد ۳۲۴ و ۳۲۵ کدام عدد برایش جذاب تر خواهد بود؟ چرا؟

تست هوش خرافات در گزینش اعداد

↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓

پاسخ تست هوش: خرافات در گزینش اعداد!

عدد ۳۲۴ جذاب تر است. تمام اعدادی که مریم بصورت ویژه دوست دارد، یک خصوصیت مشترک دارند: همگی مربع کامل هستند. (۳۲۴=۱۸×۱۸) البته تحلیل های دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد، از جمله مجموع ارقام و بخش پذیری بر ۹ (یا ۳) آی هوش

تاریخ بروزرسانی : 2017-06-20 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :