تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل

تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل ضرب المثل و معما

تست هوش حلقه های غیرمتصل به صورت تصویری است و باعث می شود تا تمرکزتان بالارود

با حل تست هوش حلقه های غیرمتصل که به صورت تصویری است می توان قدرت تمرکز و ارتباط بین ذهن
و چشم ها را افزایش داد و به گونه ای عمل کرد که قدرت تمرکز بالا برد حل تست های هوش تصویری باعث
می شود تا قدرت تمرکز افراد تقویت شود و بهترین تصمیم ها را با استفاده از ذهن و هوش گرفته شود این
تست هوش هم که تعداد حلقه های هم رنگ چسبیده به هم را میپرسد خطای دید را هم باعث
می شود . تست هوش حلقه های غیر متصل را در نیک صالحی بخوانید.

تست هوش حلقه های غیرمتصل

 

تعدادی حلقه مربعی شکل داریم. اکثر حلقه ها به یک یا چند حلقه دیگر متصل هستند. البته نه
همه آنها. به نظر شما چند حلقه داریم که هیچ اتصالی با حلقه های دیگر ندارد؟

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

تست هوش حلقه های غیرمتصل

تست هوش

پاسخ تست هوش حلقه های غیرمتصل

پاسخ تست هوش تصویری “حلقه های نامتصل”
سه حلقه:
حلقه های ۱۷، ۱۹ و ۲۳

ihoosh

تاریخ بروزرسانی : 2019-02-11 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :