تست هوش بیشترین سکه ممکن

تست هوش بیشترین سکه ممکن ضرب المثل و معما

تست هوش بیشترین سکه ممکن , حال اگر دایره ای به قطر ۴ سکّه داشته باشیم، حداکثر چند سکّه در آن می توانیم جای دهیم؟

تست هوش بیشترین سکه ممکن

تست هوش بیشترین سکه ممکن , به شکل زیر نگاه کنید: سکّه ای به قطر واحد داریم. دایره ای به قطر ۲ سکّه، رسم می کنیم. حداکثر ۲ سکه در این دایره جا می شود. حال دایره ای به قطر ۳ سکّه، رسم می کنیم. همانطور که در شکل هم قابل مشاهده است، می توانیم ۷ سکّه در آن قرار دهیم. حال اگر دایره ای به قطر ۴ سکّه داشته باشیم، حداکثر چند سکّه در آن می توانیم جای دهیم.

تست هوش بیشترین سکه ممکن

(سکّه ها نمی توانند بر روی هم قرار گیرند و باید بصورت افقی، بر روی سطح دایره قرار گیرند.) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• پاسخ تست هوش بیشترین سکّه ممکن: حداکثر ۱۱ سکه (و البته کمی هم فضای اضافه باقی می ماند!) (بد نیست بدانید کمترین قطر دایره ای که بتوانیم ۱۱ سکه در آن قرار دهیم، برابر ۳/۹۲۴ سکه خواهد بود.)

تست هوش بیشترین سکه ممکن

تست هوش تصویری

آی هوش

تاریخ بروزرسانی : 2017-04-19 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :