ضرب المثل بوقش را زدند

ضرب المثل بوقش را زدند ضرب المثل و معما

بوقش را زدند , در قروت و اعصار گذشته که وسایل و امکانات عصر حاضر فراهم نبود بوق در غالب امور و شئون اجتماعی مورد کمال ضرورت و احتیاج بوده از آن تقریباً در همه جا استفاده می کرده اند.

ضرب المثل بوقش را زدند

بوقش را زدند , مراد از عبارت بالا که غالباً از باب طنز و تعریض و کنایه گفته می شود
این است که فلانی روی در نقاب کشید و از دار دنیا رفت . داستان ضرب المثل بوقش را زدند را در ادامه ببینید:

آورده اند که …

در قروت و اعصار گذشته که وسایل و امکانات عصر حاضر فراهم نبود
بوق در غالب امور و شئون اجتماعی مورد کمال ضرورت و احتیاج بوده
از آن تقریباً در همه جا استفاده می کرده اند . فی المثل وسیله ارتباطی و مراصلاتی بوده ، یعنی در شاهراههای ایران ،
هر چند کیلومتر به چند کیلومتر بوق زنها و شیپورچی ها ،
اخبار و اطلاعات مهم و فوری را به صورت رمز به طرف مقابل اطلاع می دادند
و آن هم به دیگری می گفت تا در ظرف چند ساعت آن خبر به مقصد می رسید .

بوقش را زدند

ضرب المثل بوقش را زدند

در جمع آوری سپاهیان و تشویق و تحریض آنان به حمله و تعرض به کار می رفت تا خوف و هراس در قلوب آنان راه نیابد و شجاعانه بر دشمن بتازند .

داستان ضرب المثل بوقش را زدند

در جشنها و عروسی ها به همراه ساز و دهل و کرنا به صدا می آمد و بر رونق و نشاط جشن می افزود .
آسیابانها به وسیله بوق و آهنگ مخصوصی آمادگی آسیا را به روستائیان و کشاورزان اعلام می داشتند
تا گندم های خودشان را به سر آسیا ببرند و آرد کنند .

بالاخره بوق درباره مردگان و اموات نیز به کار می رفت .
توضیح آنکه اگر مرد یا زن بیماری به هنگام شب از دار دنیا می رفت ، با آهنگ مخصوصی که می توان
آن را به آهنگ عزا تعبیر کرد بوق می زدند تا سکنه آن آبادی آگاه شوند
و صبحگاهان در تشییع جنازه متوفی شرکت کنند ،
دیر زمانی پس از انجام این مراسم اگر احیاناً افراد بی خبر از جریان مرگ آن شخص می پرسیدند
مخاطب از باب طنز یا کنایه جواب می داد ، بوقش را زدند ،
یعنی از این دنیا رفت و روی در نقاب خاک کشید .

این عبارت رفته رفته بصورت ضرب المثل درآمد و اکنون نه تنها در مورد اموات و مردگان به کار می رود ،
بلکه درباره افرادی که از مشاغل حساس برکنار شده باشند
نیز ، مورد استشهاد و تمثیل قرار می گیرد .
فی المثل می گویند فلانی بوقش را زدند یعنی دیگر کاره ای نیست و از گردونه خارج شده است .

شمیم

تاریخ بروزرسانی : 2017-12-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :