۴ جمله دروغ ، تست هوش سرقت آثار هنری

۴ جمله دروغ ، تست هوش سرقت آثار هنری ضرب المثل و معما

با استفاده از تست هوش های مختلف می توانیم شخصیت خود را ارزشیابی کنیم

تست های هوش بسیار زیادی در دنیا وجود دارند که می توانیم با استفاده از آن ها خود را بسنجیم و
با استفاده از آن ها شخصیت خود را ارزیابی کنیم مثل تست هوش جملات که می توانیم با استفاده
از این تست هوش قدرت دروغ گویی یا راست گویی خود را به چالش بکشیم و بدانیم که فرد دروغگویی
هستیم یا راستگو . تست هایی مثل تست هوش جملات قادر هستند تا با جواب هایی که می گیرند
مارا روانشناشی کرده و شخصیت مارا بسنجند . بررسی تست هوش جملات را در نیک صالحی بخوانید.

تست هوش جملات برای تشخیص دروغگویی

از یک موزه معروف، تعدادی آثار هنری به سرقت می رود. در این جریان، ۶ نفر مظنون دستگیر می شوند
و مورد بازجویی قرار می گیرند. پلیس با بررسی اعترافات و گفته های افراد به این نتیجه رسیده که از میان
جملات، دقیقا ۴ جمله دروغ است و بقیه حقیقت دارند.

آیا می توانید با مطالعه خلاصه ی اعترافات، فرد مجرم را پیدا کنید؟ (تأکید می شود اسامی تنها جنبه نمادین دارند!)

آرمان:

کار بهروز نیست.
داوود این کار را نکرده است.
کریم بی تقصیر است.

بهروز:

آرمان در این جریان نقشی ندارد.
مجید بی گناه است.
کریم دزدی نکرده است.

مجید:

بهروز بی گناه است.
فرید این کار را نکرده است.
کریم مجرم مورد نظر شما نیست.

افراد شرکت کننده در تست هوش جملات

داوود:

آرمان بی تقصیر است.
فرید گناهکار نیست.
مجید این کار را نکرده است.

کریم:

مجید بی گناه است.
داوود دزدی نکرده است.
فرید مقصر نیست.

فرید:

مجید مجرم مورد نظر شما نیست.
داوود این کار را نکرده است.
آرمان بی تقصیر است.

تست هوش جملات

بررسی تست هوش جملات

پاسخ تست هوش جملات

مجید مجرم است.

با کمی بررسی به راحتی در میابیم که هر کدام از ۵ نفر دیگر اگر مجرم می بودند، بیش از ۴ جمله دروغ می داشتیم.

کلوب ریاضی

تاریخ بروزرسانی : 2018-12-12 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :