با پیدا کردن چهره ها، تیزبینی خود را محک بزنید؟+ عکس

تاریخ بروزرسانی : 2019-02-10 /
گردآوری :
تست هوش تعداد چهره ها

با حل تست های تصویری می توان هماهنگی بین قدرت ذهنی و تصویری درونمان را بررسی کنیم

با حل تست هوش تعداد چهره ها می توان هماهنگی بین قدرت ذهنی و تصویری بدنمان را بررسی
کنیم تا دریابیم که به چه میزان تصویری که می بینیم قدرت تخیل و تفکر روی آن دارین با حل تست های
هوش های مختلف قدرت تفکر ذهن را می توان بالا برد و از هوش بالایی برخوردار شد تست هوش های
تصویری هم برای بینایی و هم برای ذهن و تفکر بسیار مفید و موثر هستند سوال و پاسخ
تست هوش تعداد چهره ها را در نیک صالحی بخوانید.

تست هوش تعداد چهره ها

تست هوش تصویری

تیزبینی خود را با نگاه کردن به این عکس بسنجید! در تصویر زیر چند چهره می بینید؟

.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پاسخ تست هوش تعداد چهره ها

تست هوش تعداد چهره هاتست هوش

پاسخ:

• اگر ۱۰ چهره را مشاهده کردید یعنی توانایی دید عادی دارید.

• اگر ۱۵ چهره را یافتید یعنی توانایی بینایی شما بالاتر از حد طبیعی است.

• اگر ۲۰ چهره را پیدا کردید یعنی بسیار تیز بین هستید.

• اگر بیش از ۲۱ چهره یافتید یعنی بسیار ریز بین هستید و توانایی دید شما به خوبی شرلوک هولمز است.

این تصویر نقاشی زیبایی از بو دولیتل است.

روزگاران

برچسب ها: