تست هوش ارتباط ابرهای خالدار

تست هوش ارتباط ابرهای خالدار ضرب المثل و معما

تست های هوش یکی از بهترین روش ها برای بررسی هوش و ذکاوت انسان ها می باشند.

تست های هوش یکی از روش هایی هستند که برای سنجش هوش مان از آنها بهره
می گیریم . یکی از تست های هوش برتر ، تست هوش ابرهای خالدار است که
به طرز عجیب و غریبی حل می شود اگر می شود که اگر توانستید آن را حل کنید
معلوم می شود که شما یکی از افراد باهوش و زیرگ هستید که می توانید از عهده ی
حل مسائل بربیایید . حل تست هوش ابرهای خالدار را در نیک صالحی بخوانید.

تست هوش ابرهای خالدار به همراه حل آن

عدادی ابر خالدار وجود دارند. این ابرها از لحاظ منطقی با هم در ارتباطند. آیا می
توانید با کشف این روابط، مشخص کنید بجای علامت سؤال، کدام ابر باید جایگزین شود؟

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

تست هوش ابرهای خالدار

بررسی تست جالب هوش ابرهای خالدار

پاسخ تست هوش ابرهای خالدار

ابر شماره ۴
در هر سطر و ستون، ابر سوم، حاصل برآیند دو ابر دیگر است به شرح زیر:
اشتراکات دو ابر اول، در ابر سوم باقی می مانند (غیرمشترک ها حذف می شوند)
و در ابر سوم، خال های سیاه به سفید تبدیل می شوند و برعکس.

آی هوش

تاریخ بروزرسانی : 2018-12-01 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :