با پیدا کردن نکته عکس، هوش خود را محک بزنید!

با پیدا کردن نکته عکس، هوش خود را محک بزنید! ضرب المثل و معما

در این گونه معماهای تصویری یافتن نکته ی انحرافی تصویر بسیار به هوش طرف بستگی دارد و کار آسانی نیست

برخی تصاویر هستند که نکته ای ریز را در پس پرده ی خود دارند و این تکته های ریز باعث می شوند تا هوش
افراد به چالش کشیده شود این گونه تست های هوش تصویری با نکته عکس که داخل خود دارند باعث
می شوند تا افراد تمرکز بیشتری روی تصاویر داشته باشند و با دقت بیشتری تصویر را بنگرند و از هوش خود
استفاده کنند  نکته های ریز پنهان در عکس با کمی دقت و تمرکز به دست می آیند . نکته های عکس را
در نیک صالحی بخوانید.

معمای پیدا کردن نکته عکس

عکس معمایی

این عکس یه نکته ریز داره. میتونی نکتشو پیدا کنی؟

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

نکته عکس

بررسی نکته های عکس

پاسخ تست هوش نکته عکس

نکته های عکس:

افراد رو صندلی نشسته نیستند.

یاسر معما

تاریخ بروزرسانی : 2019-02-11 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :