بازی با اعداد ، رابطه منطقی اعداد را بیابید

بازی با اعداد ، رابطه منطقی اعداد را بیابید ضرب المثل و معما

رابظه ی بین اعداد از زمانی که انسان خواندن و نوشتن آموخت و به علم ریاضیات دست یافت جزو سرگرمی ها و اسرار کشف نشده بوده که همیشه انسان ها در پیکشف آن ها هستند.

دنیای اعداد ، دنیای بسیار عجیبی است  رابطه اعداد با یکدیگر و تناسب و توازن بین آن ها بیشتر
مواقع ما را غافلگیر و متعجب می کند . از دیرباز ها انسان در پی کشف رابطه اعداد و اسرار نهفته بین
این روابط است و با به دست آوردن و کشف کردن هر رازی از آن ها شکفت زده می شود و بیشتر
در پی کشف اسرار دیگر بر می آید .رابطه اعداد با یکدیگر را در نیک صالحی بخوانید.

رابطه اعداد با یکدیگر

به شکل زیر نگاه کنید، با توجه به روابط منطقی که بین اعداد وجود دارد، بجای علامت سؤال، عدد مناسب را قرار دهید…

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ تست هوش ‘رابطه اعداد!’

۹

در هر سطر، اگر عدد وسط را از مکعب عدد سمت چپ کسر می کنیم، مکعب عدد سمت راست بدست می آید:

۳۷۰ -۳۳ = ۳۴۳ = ۷۳
۲۲۴ -۲۳ = ۲۱۶ = ۶۳
۷۳۰ -۱۳ = ۷۲۹ = ۹۳

روزگاران

تاریخ بروزرسانی : 2018-11-20 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :