پروفایل روز پدر و همسر و برادر ؛ تبریک روز پدر

تاریخ بروزرسانی : 2020-03-07 /
گردآوری :
پروفایل روز پدر

دراین مطلب انواع عکس نوشته و پروفایل روز پدر به مناسبت روز پدر و روز مرد برای شما گردآوری کرده ایم ، با ما همراه باشید .

دراین جا چند عکس نوشته و  پروفایل روز پدر به مناسبت روز پدر و همسر و برادر برای
شما جمع آوری کرده ایم .
با ما همراه باشید با بهترین عکس نوشته های احساسی به مناسبت روز پدر که به اعتقاد
ما ایرانیان پدر سکاندار مبارزه با مشکلات خانه و خانواده در کنار فرشته ای زمینی به نام مادر است .

پروفایل روز پدر و روز مرد

پروفایل روز پدر پروفایل روز پدر
پروفایل روز پدربابایی روزت مبارک
روز پدر مبارکروز پدر مبارک
پدر عزیزم روزت مبارکپدر عزیزم روزت مبارک
مرد من روزت مبارکمرد من روزت مبارک
پدر روزت مبارکپدر روزت مبارک
سلامتی پدرهایی که مثل کوه پشت بچه هاشوننسلامتی پدرهایی که مثل کوه پشت بچه هاشونن
پدرم تاج سرم روزت مبارکپدرم تاج سرم روزت مبارک
باباجونم دوست داشتنت تمام نمیشودباباجونم دوست داشتنت تمام نمیشود
پدر عزیزم اکنون که روز توست به تو فکر می کنمپدر عزیزم اکنون که روز توست به تو فکر می کنم و به اینکه چقدر برایم با ارزش هستی
من عاشق پدرم هستم روز پدر مبارکمن عاشق پدرم هستم روز پدر مبارک
HAPPY FATHER DAYHAPPY FATHER DAY
روز پدر مبارکروز پدر مبارک
پدر روزت مبارکپدر روزت مبارک
پدرم برای من بهترین هستیپدرم برای من بهترین هستی
happy fathers dayhappy fathers day
روز پدر و روز مرد مبارکروز پدر و روز مرد مبارک
بابا یعنی قشنگ ترین کلمه دنیابابا یعنی قشنگ ترین کلمه دنیا
ب مثل بابا ..ب مثل بابا ..
پدر ای مظهر رنج و تلاش روزت مبارکپدر ای مظهر رنج و تلاش روزت مبارک
ای پدر بوی شقایق میدهیای پدر بوی شقایق میدهی
پدر کمر خم کرد تا قد راست کنیمپدر کمر خم کرد تا قد راست کنیم
بابا نان دادبابا نان داد
روزت مبارک پدر عزیزمروزت مبارک پدر عزیزم
ای پدر روزت مبارکای پدر روزت مبارک
دستای گرم و مهربون پدره که میتونی توی دستت بگیری و از هیچی نترسیدستای گرم و مهربون پدره که میتونی توی دستت بگیری و از هیچی نترسی
روز مرد و پدر مبارکروز مرد و پدر مبارک
پدر قهرمان زندگی منپدر قهرمان زندگی من
روزت مبارک ای پدر ای عمر منروزت مبارک ای پدر ای عمر من
یه آغوش گرم یه عالمه دوست دارم برای بابایییه آغوش گرم یه عالمه دوست دارم برای بابایی
تاج سرم پدرم روزت مبارکتاج سرم پدرم روزت مبارک
روز پدر مبارکروز پدر مبارک
پدر مهربان روزت مبارکپدر مهربان روزت مبارک

پدر مهربونم روزت مبارک

پدر جان روزت مبارکپدر جان روزت مبارک
خدایا بالاتر از بهشت چه داری ؟ برای زیر پای پدرم میخواهمخدایا بالاتر از بهشت چه داری ؟ برای زیر پای پدرم میخواهم
روزت مبارک پدرم تاج سرمروزت مبارک پدرم تاج سرم
با یک دنیا عشق روز مرد را به تو تبریک می گویمبا یک دنیا عشق روز مرد را به تو تبریک می گویم
پدرم یعنی همه زندگیمپدرم یعنی همه زندگیم
پدر اولین قهرمان یک پسر ، اولین عشق یک دخترپدر اولین قهرمان یک پسر ، اولین عشق یک دختر
پدرم روزت مبارکپدرم روزت مبارک
پدر عزیزم روزت مبارکپدر عزیزم روزت مبارک
شوهر جونم روزت مبارکشوهر جونم روزت مبارک
پدر یعنی سایه خدا روی زمینپدر یعنی سایه خدا روی زمین
پدر را نباید نوشت ، باید بوسید و روی چشم گذاشتپدر را نباید نوشت ، باید بوسید و روی چشم گذاشت
بابای من بهترین بابای دنیاستبابای من بهترین بابای دنیاست
پدر من یک دنیاستپدر من یک دنیاست
پدر عزیرم روزت مبارکپدر عزیرم روزت مبارک
خوب ترین بابای دنیا روزت مبارکخوب ترین بابای دنیا روزت مبارک
I love my papaI love my papa
بابا جون روزت مبارکبابا جون روزت مبارک
هیچ حمایتی بالاتر از حمایت پدر نیستهیچ حمایتی بالاتر از حمایت پدر نیست
روزتون مبارک پدرم و همسرمروزتون مبارک پدرم و همسرم
اسکار بهترین صدا میرسه به صدای کلید انداختن به در خونه توسط پدراسکار بهترین صدا میرسه به صدای کلید انداختن به در خونه توسط پدر
روز پدر مبارکروز پدر مبارک
روزت مبارک دوستت دارم کوه رنج پدرروزت مبارک دوستت دارم کوه رنج پدر
Happy Fathers DayHappy Fathers Day
پدرم روزت مبارکصدها شاخه گل تقدیم تو باشد که برای من در جهان بهترین هستی . پدرم روزت مبارک
برچسب ها: