پیامک های جدید آیا می دانید

پیامک های جدید آیا می دانیداس ام اس

پیامک های جدید آیا می دانید را در ادامه ببینید :

پیامک های جدید آیا می دانید

پیامک های جدید آیا می دانید را در ادامه ببینید : • آیا می دانستید اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند •

اس ام اس آیا می دانید

• آیا می دانستید بیشتر هواپیما ها صندلی
شماره ۱۳ را ندارند •

اس ام اس آیا می دانید

• آیا می دانستید یک نوع وزغ در جهان وجود دارد که در بدن خود
سم کافی برای کشتن ۲۲۰۰ نفر آدم را دارد •

اس ام اسآیا می دانید

• آیا می دانستید که لقب کشور
آرژانتین ، کشور نقره است •

اس ام اس آیا می دانید

• آیا می دانستید که لقب کشور کوبا ، کاسه شکر
است •

پیامک های جدید آیا می دانید

اس ام اس آیا می دانید

• آیا می دانستید که اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در ۷۰۰۰ سال
پیش در جنوب ایران ایرانیان بودند •

اس ام اس آیا می دانید

• آیا می دانید که حلزون می تواند ۳ سال بخوابد •

اس ام اس آیا می دانید


آیا می دانید که فقط قورباغه های نر قورقور می کنن •

اس ام اس آیا می دانید

• آیا می دانید که بچه هاى بین
۳ تا ۸ سال نمی توانند بین تخیل و حقیقت مرزى را به درستی قائل باشند بی اس ام اس

تاریخ بروزرسانی : 2017-01-23 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو