پیامک زیبای عاشقانه

پیامک زیبای عاشقانهاس ام اس

پیامک زیبای عاشقانه را در ادامه ببینید :

پیامک زیبای عاشقانه

پیامک زیبای عاشقانه را در ادامه ببینید :

پیامک زیبای عاشقانه

تو که باشی بس است مگر من جز “ نفس ”
چه میخواهم !؟

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای یا ببافم … یا بشکافم … اول و
آخر که به پای تو می افتم …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

بالاترین آرزویم برایت این است : حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟ آسمانت را مگیر
از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

تقدیر من فقط
با تک تک بوسه های تو بر روی پیشانی ام نوشته شده تو باید باشی تا با لبهایت آن را
برای من رقم بزنی …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا
به تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

دلتنگ روزهایی هستم که معنای
خداحافظ ، تا فردا بود …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد دل گفت
غنیمت شمرید این دم و لحظه چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

هوا هر چقدر هم زمستان باشد مهم نیست آغوش تو تابستانِ من است…

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

خوش خط و خال من ببخش که هنوز پونه مانده ام …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

یادت تمام هستیم را در خودش گم میکند مجنونتر از مجنون مرا در چشم مردم میکند من بی حضورت
، “با تو” در یک خانه در ذهنم قرین یاد تو قلبم را پر از حس ترنم میکند …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

” تو ” در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی در کنار ” تو ” بودن چه حالی دارد …
♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥ پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست هربار
که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند…

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

حالا که باید چیزی را گم کنم چه چیز بهتر از گورم چه جا بهتر از آغوشت …
!

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

تو را خودم چشم زدم بس که نوشتمت میان شعرهایم بی‌آنکه اسپند بچرخانم میان واژه‌ها …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

ببین چقدر در هم حل شده ایم تو قهوه میخوری من خوابم نمی برد …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

آغشته به “تو” میشود روحم ، نفسم ، بند بند وجودم وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها ! شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در
کنار “تو” !

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند تمام درد من
این است …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار کاش میدانستند که یک نفر نیستی ! تو یک “دنیایی”

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

دلم “قُرص” است وقتی ..
مُسَکِنم تویی !

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

مرا دوست بدار به سان ِ گذر از یک سمت خیابان به سمتی دیگر اول به
من نگاه کن بعد به من نگاه کن بعد باز هم مرا نگاه کن…!

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت این گونه که آه می کشد لب هایت پس لرزه ی آه تو مرا
خواهد کشت

پیامک زیبای عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان حتی شده تا نیمه ی این راه بمان دلتنگ
تو بودن به خدا ممکن نیست نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط … بی اندازه دوستت “دارَم”

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

سه آرزوی قشنگ عاشقانه : بی من نباشی بی تو نباشم
بی هم نباشیم

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

دلم شادی می خواهد وسعتش زیاد نیست به اندازه کف دستانت دستانم را بگیر …

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

دردهای من دیازپام نمی خواهند مُسَکن ِ بوسه هایت … عجیب ، آرامم می‌کند !

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

غم ، حادثه ، تردید
، من و تنهایی یک شیشه ی می لبالب و تنهایی من مانده کنار جاده ی خاطره ها با یک
چمدان سوز و تب و تنهایی

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

عشق یعنی حسرت پنهان دل زندگی در گوشه ویران دل عشق یعنی سایه در
یک خیال آرزوی سرکش و گاهی محال

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

گهگاهی دلم را میشکنی وقتی به جای “تو” بهم میگویی :
“شما”

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

روبرویم ، سراب پشت سر ، خاطرات نازنینم ، کدامین طرف سوی توست …
؟

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

ای نازنین جواب معمای من تویی تنها چراغ روشن شبهای من تویی وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

دوست داشتنت اندازه ندارد حجم نمی خواهد وقتی تمام کشور وجودم سرزمین حکمرانی
توست!

♥♥♥♥♥♥♥پیامک زیبای عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥

چه اعجازیست بهار لب هایت با هر بوسه که میکاری گونه هایم گل می دهد …

♥♥♥♥♥♥♥ پیامک زیبای عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥

گاهی دو حس از جنسِ هم چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر ! “کار” از کار میگذرد و ..
تو از “من”

♥♥♥♥♥♥♥ پیامک زیبای عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥

چشم که گذاشتم برو هر وقت خواستی برگرد ، من تا بی نهایت شمردن می دانم

♥♥♥♥♥♥♥ پیامک زیبای عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت
گم کرده باشد …
راد اس ام اس

تاریخ بروزرسانی : 2017-01-17 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو