مطالب جالب و خواندنی

مطالب جالب و خواندنیاس ام اس

مطالب جالب و خواندنی , همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی.

مطالب جالب و خواندنی

مطالب جالب و خواندنی , جملات زیبای زیر را بخوانید و لذت ببرید: There are moments in life when you
miss someone So much that you just want to pick them from Your dreams and hug them for real گاهی
در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید و
آرزوهای خود در آغوش بگیرید *************************************

جملات زیبا و خواندنی

When the door of happiness closes, another opens But often times we look so
long at the Closed door that we don’t see the one which has been opened for us وقتی در شادی
بسته می شود، در دیگری باز می شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم که دری
که برایمان باز شده را نمی بینیم *************************************

مطالب جالب و خواندنی

Don’t go for looks; they can deceive Don’t go for wealth; even
that fades away Go for someone who makes you smile Because it takes only a smile to Make a dark
day seem bright Find the one that makes your heart smile به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری به دنبال
ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند چون فقط یک لبخند می
تواند شب سیاه را نورانی کند کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند *************************************

جملات جالب و خواندنی

Dream what you
want to dream Go where you want to go Be what you want to be Because you have only one
life And one chance to do all the things You want to do هر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو هر آنچه که میخواهی باش چون فقط یک بار زندگی می کنی و فقط یک
شانس داری برای انجام آنچه میخواهی *************************************

مطالب جالب و خواندنی

May you have enough happiness to make you sweet Enough trials to make
you strong Enough sorrow to keep you human and Enough hope to make you happy خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی آنقدر آزموده شده باشی که نیرومند باشی آنقدر غم داشته باشی که
انسان باقی بمانی و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی *************************************

مطالب جالب و خواندنی

مطالب زیبا و خواندنی

The happiest of people don’t necessarily Have the
best of everything They just make the most of Everything that comes along their way شاد ترین مردم لزوماً بهترین
چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده را می کنند از هر چه سر راهشان قرار میگیرد *************************************

مطالب جالب و خولاندنی

The brightest future
will always be based on a forgotten past You can’t go forward in life until You let go of your
past failures and heartaches همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود نمیتوانی در زندگی پیشرفت
کنی مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی *************************************

سخنان زیبا

When you were born, you were crying And everyone around
you was smiling Live your life so at the end You’re the one who is smiling and everyone Around you
is crying وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی و اطرافیانت لبخند به لب داشتند آنگونه باش که
در پایان زندگی تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری و اطرافیانت گریه می کنند *************************************

مطالب زیبا

Don’t count
the years, count the memories سالها را نشمار، خاطرات را بشمار sahel401

تاریخ بروزرسانی : 2017-07-03 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو