سخنان ناب بزرگان

سخنان ناب بزرگاناس ام اس

سخنان ناب بزرگان , تنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویه

سخنان ناب بزرگان

سخنان ناب بزرگان , آن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش احساس کردی پای در راهی
خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار تلاش نموده ایی.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه بزرگان،سخنان ناب بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد ؛ آزاد است.ولتر

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه بزرگان،سخنان ناب بزرگان♦♦♦♦♦♦♦♦

مردی که لبخند به
صورت ندارد نباید دکان باز کند.ضرب المثل چینی

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه بزرگان ،سخنان ناب بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی.
ارد بزرگ ♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦ وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.اسکاروایلد ♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان
اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦ با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار.ارد
بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است.ناپلئون ♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦ تعلل و عقب انداختن
کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است.آنتونی رابینز

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده♦♦♦♦♦♦♦♦

رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه
اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد.
ارد بزرگ ♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده♦♦♦♦♦♦♦♦ هر چه بیشتر عشق بورزید دیگران نیز مجوز آن را خواهند یافت تا عشق بیشتری
به شما و نیز دیگران بورزند.
باربارا دی آنجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده♦♦♦♦♦♦♦♦ دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی
را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ،
بی بازگشت نخواهد بود.
ارد بزرگ ♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦ از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس.
مثل چینی ♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦ دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است.باتلر ♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦ کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد.
ارد بزرگ ♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦ خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است.
ویکتور هوگو ♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦ دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین.
اسکاروایلد ♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦ تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است.ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦  سخنان ناب بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

خود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید، بشنوید، و احساس کنید.تا اینکه احساسی از اعتماد بصورت شرطی در شما
بوجود آید و یقین کنید که با اعتماد به نفس و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید.آنتونی رابینز

♦♦♦♦♦♦♦♦  سخنان ناب بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید.
باربارا دی آنجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦  سخنان ناب بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦  سخنان ناب بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

تکرار مادر مهارت هاست.
دیل کارنگی

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد.ناپلئون

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد
با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد.دوموسویه

همچنین بخوانید :  پیامک سخنان بزرگان در مورد زندگی

سخنان ناب بزرگان

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند.
کنفوسیوس

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید.گوته

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

حاصل من از فضل فقط
این شدکه بر جهل خود دانا شوم.بقراط

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

جایی که شمشیر است آرامش نیست.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

آن کس که ارده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند.مترلینگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ،
نیکی در باره آنها ست.روسو

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از
عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

کمال هنر در نهان داشتن هنر است.
کینتلین

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک
لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم.
شکسپیر

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی.
گوته

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

نم نم باران ، سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند ، خرد هم ناگهان پدید
نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه باران.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند.
اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر
و برداشت خودشان را از او … گوته

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

نادر شاه افشار توانست از خراب آبادی که دشمنان برایمان ساخته بودند
کشوری باشکوه بسازد نام او همیشه برای ایرانیان آشنا و دوست داشتنی خواهد بود.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

ماهی و مهمان دو روز اول خوب هستند ، از روز سوم بو می گیرند.
اسپانیولی

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می
خواهند.زکریای رازی

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

اساسا ، خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است.همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود
تلاشی در بیرون از خویش نکنند اگر بتوانند ” نفهمند” می توانند ” خوشبخت ” باشند.علی شریعتی

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

خارهای کوچک زخم
به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست که کسی انسان را دوست بدارد.من در زندگانی خود
هر وقت فهمیده ام که مورد محبت کسی هستم, مثل این بوده است که دست خداوند را بر شانه خویش
احساس کرده ام.
چارلز مورگان

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کند تا آنچه می گویید.
بزرگمهر mobfa

تاریخ بروزرسانی : 2017-06-12 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد