سخنان آموزنده دکتر مصطفی چمران

سخنان آموزنده دکتر مصطفی چمراناس ام اس

سخنان آموزنده دکتر مصطفی چمران , خدایا راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم ، که بی احترامی به یک انسان همانا کفر خدای بزرگ است.

سخنان آموزنده دکتر مصطفی چمرانReviewed by Ghasri on Apr 13Rating:

سخنان آموزنده دکتر مصطفی چمران

سخنان آموزنده دکتر مصطفی چمران , ای حیات! با تو وداع می کنم، با همه ی مظاهر و جبروتت.ای پاهای
من! می دانم که فداکارید! و به فرمان من مشتاقانه به سوی شهادت_صاعقه وار_ به حرکت در می آیید; اما
من آرزویی بزرگ تر دارم.شهید دکتر چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

آنان که به من بدی کردند ، مرا هشیار کردند آنان که
از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند آنان که به من بی اعتنایی کردند ،
به من صبر وتحمل آموختند آنان که به من خوبی کردند ، به من مهر و وفا ودوستی
آموختند پس خدایا : به همه ی آنانی که باعث تعالی دنیوی واخروی من شدند ، خیر ونیکی دنیا وآخرت
عطا بفرما.شهید دکتر چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می‌کنم
ببخش!‏ شهید دکتر چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

ای دست های من! قوی و قوی تر باشید.ای چشمان من! تیزبین باشید.ای قلب من! این لحظات آخرین را تحمل کن.شهید دکتر چمران

سخنان آموزنده دکتر مصطفی چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

خدایا، هنگامی که شیپور جنگ طنین انداز می شود، قلب من
شکفته شده به هیجان در می آید زیرا جنگ مرد را از نامرد مشخص می کند.شهید چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

می
گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آ نرا می پذیرم، اما می گویم: آنکس که تخصص ندارد و کاری
را می پذیرد، بی تقواست.- شهید دکتر چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

به شما قول می دهم که پس از چند لحظه همه ی
شما در استراحتی عمیق و ابدی آرامش خود را برای همیشه بیابید.من چند لحظه ی بعد به شما آرامش می
دهم; آرامشی ابدی.شهید دکتر چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

اگر امام زمان غیبت کرده است، این غیبت ماست نه غیبت او…
این ما هستیم که چشمان خود را بسته ایم، این ما هستیم که آمادگی نداریم.شهید چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

خدایا هدایتم کن ،
زیرا میدانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است.خدایا هدایتم کن که ظلم نکنم ، زیرا میدانم که ظلم چه گناه
نابخشودنی است.شهید دکتر چمران

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

خدایا محتاجم نکن که تهمت به کسی بزنم ، زیرا تهمت خیانت ظالمانه ای است.

∞∞∞∞∞∞∞∞ سخنان زیبا و آموزنده ∞∞∞∞∞∞∞∞

خدایا راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم ، که بی احترامی به یک انسان همانا کفر خدای بزرگ
است.

تاریخ بروزرسانی : 2017-04-13 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو