اس ام اس های فلسفی زندگی

اس ام اس های فلسفی زندگیاس ام اس

اس ام اس های فلسفی زندگی , آدم های ساده را دوست دارم، کسانیکه بدی ها را باور ندارند

اس ام اس های فلسفی زندگی

اس ام اس های فلسفی زندگی , گر زندگی اونجوری نیست که تو میخوای “عوضش کن” زندگی امروز تو حاصل
طرز تفکر دیروز توست.امروز متفاوت تر فکر کن تا فردا متفاوت تر نتیجه بگیری!

اس ام اس
های فلسفی

آدم های ساده را دوست دارم، کسانیکه بدی ها را باور ندارند و به همه لبخند میزنند..
می توان ساعتها آنها را مانند تابلوی زیبایی تماشا کرد! آنها بوی ناب آدمیت می دهند..

اس ام اس های فلسفی و پندآموز

قدرتِ تو در کنترل و انتخابِ نگاهِ تو به دنیاست، این نیرو را هرگز دست کم نگیر به جاى
پنجره ترس پنجره امید را انتخاب کن…

اس ام اس های فلسفی و پر معنا

هیچ کس در هیچ جای زمین بقچه ای همراهش نیست که…..
برایمان حال ِ خـوب بیاورد!!!!! هـــــنر این است بلد باشیم شـــــاد باشیم و شـادی بیافرینیم….

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

تو تنها یکبار زندگی میکنی اما اگر درست زندگی کنی، همین یکبار هم کافیست…

اس ام اس های فلسفی زندگی

مهربان باش و به هرکس میرسى لبخند بزن تو نمیدانی به آدمها چه میگذرد شاید لبخندت برایشان
مانند گنجی ارزشمند باشد و آنها بسیار به آن محتاج باشند

اس ام اس های فلسفی

برای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی آغاز
اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی…

اس ام اس های فلسفی زندگی

اس ام اس های فلسفی قشنگ

افراد ناموفق کسانی هستند که بدبختی های زندگی را به عنوان حقیقت و سرنوشت ناگزیر می پذیرند.

جدیدترین اس ام اس های فلسفی

“زندگی” یعنی…
بخند ، هرچند که غمگینی؛ ببخش ، هرچند که مسکینی؛ فراموش کن ، هرچند که دلگیری…
اینگونه بودن زیباست هر چند ڪه آسان نیست.

اس ام اس های فلسفی جدید

تغییر دردناک است و رفتن خطرناک… اما هیچ چیزی درد آورتر از در جا زدن و هیچ کاری خطرناکتر ازماندن
نیست… این تو هستی که باید بین رود شدن و مرداب ماندن یکی را انتخاب کنی!

اس ام اس های فلسفی

هرگز برای کسی
که آزارتان داده اشک نریزید فقط لبخند بزنید و بگویید ممنون از اینکه فرصت یافتن انسان بهتری را به من
دادی…
آنچه خداوند می دهد پایانی ندارد…
و آنچه آدمی می دهد دوامی ندارد…
زندگیتان پر از داده های خداوند مهربان

اس ام اس های فلسفی و پندآموز

آدم شیشه کثیف رو پاک میکنه حسش خوب میشه، ببین دلو پاک
کنی چی میشه…
از هر کی بدی دیدی همین الان ببخش و کینه رو بریز دور.

اس ام اس های فلسفی و پر معنا

چقدر دلپذیر است وقتی در مقابل کسی که میخواهد تو را عصبانی کند ساکت و آرام باقی بمانی…
!!

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

از نژاد چشمه باش بگذار آدم ها تا می توانند سنگ باشند مهم این است که تو جاری
باشی و از آنها بگذری خوشبخت کسی هست که شکوه رفتارش آفریننده‌ی لبخند بر لب‌های دیگران باشد

تاریخ بروزرسانی : 2017-08-01 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو