اس ام اس های احساسی اغوش من

اس ام اس های احساسی اغوش مناس ام اس

اس ام اس های احساسی اغوش من را در ادامه ببینید :

اس ام اس های احساسی اغوش من

اس ام اس های احساسی اغوش من را در ادامه ببینید :

اس ام اس های احساسی اغوش من

اس ام اس های احساسی اغوش من

لب به لب حـال خراب و هی شراب و شعر ناب بعد این مستی چه می چسبد؟ ! در آغوش
تو خواب.
° ° ° ° °

اس ام اس های اغوش من

در آغوشش عطرش را بو نکن بعد ها همآن عطر ! درجآی دیگر ویرانت می
کند.
° ° ° ° °

اس ام اس های اغوش من

بعضی وقتها کسی در زندگیت هست ! که اصلا لازم نیست تو را در آغوش
بگیرد ! فقط با کلام گرمش بدون حتی دیدنت بدون حتی گرفتن دستانت می تواند ! قلبت را بوسه باران
کند ° ° ° ° °

اس ام اس های اغوش من

خواستند بوسه و آغوش را از عشق بگیرند عشق را از بوسه و آغوش
گرفتند.
° ° ° ° °

اس ام اس های اغوش من

آغوش تو ! تنها دروازه ایست که برای فتحش ! باید اول تسلیم شد
.
° ° ° ° °

اس ام اس های اغوش من

حریم آغوش مرد دوست داشتنیم جای رزم و ناز و نیاز مـن است و بر
غیر احازه ی ورود نه که کشور عشق من مرزی بس امن داشت و مرزبانی بس غیرتی .
° ° ° ° °

اس ام اس های اغوش من

آغوش تو مترادف امنیت است ! آغوش تو ترس‌های مرا می‌بلعد آغوش تو
یعنی پایان سردرد‌ها ! یعنی آغـاز عاشقانه‌ترین رخوت‌ها آغوش تو یعنی من خوبم.
° ° ° ° °

اس ام اس های اغوش من

پای درخت سیب تو چیدی و من پیچیدم ؛ ! تو سیب را ! من
نسخه ی آغوش تو را .
° ° ° ° °

اس ام اس های اغوش من

میروم تا در آغوش خاک قرار گیرم و تمام خاطـراتمان را به خاک بسپارم ! چون دیگر بعد تو پناهی بهتر از آغوش خاک ندارم.
° ° ° ° °

اس ام اس های اغوش من

میخواهم آنقدر خودم را در افکارم و در خاطراتت غرق کنم که دیوانه
شوم تا تو بیایی و مرا در آغوش بگیـری و آرام بگویی روانیتم روانی .
امیر اف بی

تاریخ بروزرسانی : 2017-01-16 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو