اس ام اس عارفانه و فلسفی

اس ام اس عارفانه و فلسفیاس ام اس

اس ام اس عارفانه , ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞﺟﺪﻭﻝ ﮐﻠﻤﺎﺕﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﺑﺮﺍﯼﺣﻠﺸﻮﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺑﺎﯾﺪ ﭘﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕﮐﻮﭼﮏ ﺭﻓﺖ. ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕﺑﺰﺭﮒ، ﺧﻮﺩبه‌خوﺩ ﺣﻞﻣﯿﺸﻮﻧﺪ! ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻘﻄﻪ متصل ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻭﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻧﺪ! ﺻﺒﻮﺭ باﺷﯿﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ خسته ﻧﺸﻮﯾﺪ.

اس ام اس عارفانه

اس ام اس عارفانه , همیشه یادتان باشد که وضعیت کنونی شما، سرنوشت نهایی تان نیست.
روزهای خوب خواهند آمد …

پیامک آموزنده

هر وقت متوجه شدید که مانند اکثریت مردم فکر میکنید مـکث کنید و بیـاندیشید !

اس ام اس های فلسفی معنی دار

به یادتان می‌آورم
تا بدانید که زیباترین منش برای انسان محبت است ، پــس مـحـبـت کـنـیـد چه به دوست و چه دشمن که
محبت دوست را بزرگ کنـد و دشمن را نیـز دوست …
!

اس ام اس های فلسفی زندگی

کسی که لبخندی همیشگی در چهره اش وجود دارد ، می خواهد یک مشکل تقریبا وحشتناک را پنهان
کند !

اس ام اس های فلسفی جدید

از مهم ترین کارهایی که به عنوان یک آدم بزرگ ،می توانید ، انجام دهید اینست گه
گه گاه به شادمانی دوران کودکی برگردیدد .

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

صبورانه در انتظار زمان بمان، هر چیز در زمان خود رخ می‌دهد، حتی اگر باغبان باغش را غرق آب
کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی‌دهند!

پیامک فلسفی

کـسی که برایت آرامش بیاورد مستحق ستایش است.
انسان ها را در زیستن بشناس نه در گفتن……
در گفتار همه آراسته اند

اس ام اس های فلسفی زندگی

همه چیز به طرز برخورد و نگرش شما بستگی دارد.
مسایل می توانند شما را با مشکل یا با موفقیت رو به رو سازند

اس ام اس عارفانه

اس ام
اس عارفانه و فلسفی

اس ام اس های فلسفی و عارفانه

موفقیت با خودش دشمن میاره.
میتونی موفق باشی و دشمن داشته باشی یا میتونی شکست بخوری و دوستانی داشته باشی.

اس ام اس های فلسفی جدید

انسانهاى محافظه کار به هیچ جا نمی رسند آنها دریک نقطه ثابت می مانند.
براى پیشرفت باید قبل از هر چیز دل و جرات داشته باشید

اس ام اس های فلسفی زیبا

اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر
توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرت را تغییر
دهی.

اس ام اس های فلسفی

به فکر آمدن روزهای خوب نباشید! آنها نخواهند آمد به فکر ساختن باشید.
روزهای خوب را باید ساخت..
آرزو میکنم بهترین معمار زندگیتان باشید

اس ام اس های فلسفی

ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞﺟﺪﻭﻝ ﮐﻠﻤﺎﺕﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﺑﺮﺍﯼﺣﻠﺸﻮﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺑﺎﯾﺪ ﭘﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕﮐﻮﭼﮏ ﺭﻓﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕﺑﺰﺭﮒ، ﺧﻮﺩبه‌خوﺩ ﺣﻞﻣﯿﺸﻮﻧﺪ! ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻘﻄﻪ متصل ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻭﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻧﺪ! ﺻﺒﻮﺭ باﺷﯿﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ خسته ﻧﺸﻮﯾﺪ

تاریخ بروزرسانی : 2017-10-26 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو