اس ام اس حدیث های نورانی و زیبا

اس ام اس حدیث های نورانی و زیبااس ام اس

اس ام اس حدیث های نورانی و زیبا را در ادامه ببینید :

اس ام اس حدیث های نورانی و زیبا

اس ام اس حدیث های نورانی و زیبا را در ادامه ببینید : • • • امام صادق (ع) ریشه
های کفر سه چیز است حرص و خود بزرگ بینی و حسد ورزیدن • • •

اس ام اس حدیث های نورانی و زیبا


• • امام علی (ع) هر که نیت خود را خالص گرداند از پستی دور ماند • • •

 حدیث های نورانی و زیبا


• • امام صادق (ع) کسی که طالب ریاست باشد هلاک می شود • • •

اس ام اس حدیث های نورانی و زیبا

• • • پیامبر اکرم (ص) حقیقتاً آنچه ( از نعمت ها و رضوان ) که در نزد
خداوند است جز با طاعت و فرمانبرداری از او بدست نمی آید • • •

اس ام اس حدیث های نورانی و زیبا

 حدیث های نورانی و زیبا

• • • امام
باقر (ع) کسی به ولایت ما نمی رسد مگر با عمل شایسته و دوری از گناه • • •

 حدیث های نورانی و زیبا


• • امام صادق (ع) همانا دشنام دادن و هرزه گویی و زبان درازی ناشی از نفاق و دو رویی
است • • •

 حدیث های نورانی و زیبا

• • • امام محمد باقر (ع) راستی که خداوند شخص بد زبان بیهوده گوی را
دشمن می دارد • • •

 حدیث های نورانی و زیبا

• • • امام صادق (ع) عدل شیرین تر از عسل و نرم تر
از کف و خوشبوتر از مشک است • • •

 حدیث های نورانی و زیبا

• • • امام صادق (ع) هر کس مرتکب گناهی
شود در حالی که خندان است در روز قیامت با چشم گریان به آتش دوزخ در افتد • • •
اس ام اس حدیث های نورانی و زیبا SMS Hadis Noorani Ziba • • • امام علی (ع) اجل به
عنوان نگهبان برای آدمی کافی است • • •

 حدیث های نورانی و زیبا

• • • امام حسین(ع) همنشینی با سفلگان و افراد پست
ناپسند است و همدمی گناهکاران موجب بدبینی مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است • • •

 حدیث های نورانی و زیبا


• • امام هادی (ع) حسد نیکویی ها را نابود سازد • • •

 حدیث های نورانی و زیبا

• • • امام محمد باقر
(ع) خداوند به هیچ عبادتی برتر از رعایت پاکی شکم و پاکی دامن عبادت نشده است • • •

حدیث های نورانی و زیبا

• • • امام حسین (ع) به درستی که من مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستمکاران
را جز محنت نمی دانم • • •

 حدیث های نورانی و زیبا

• • • حضرت رسول اکرم (ص) همانا دینار و درهم پیشینیان
شما را به هلاکت رساند و همین دو نیز هلاک کننده شماست • • •

حدیث های نورانی و زیبا

• • • امام صادق
(ع) سازگاری و مدارا از اهل هیچ خانه ای باز داشته نشده جز اینکه آنان از خیر و خوبی محروم
و بی بهره گشته است • • •

 حدیث های نورانی و زیبا • • •

امام باقر (ع) یکی از محبوبترین بندگان خدا در نزد خداوند کسی
است که نیکوکار و بسیار توبه کننده باشد • • •

 حدیث های نورانی و زیبا

• • • رسول خدا (ص) کسی که معصیت
الهی را از خوف خدای تبارک و تعالی ترک کند خداوند او را در روز قیامت خوشنود می سازد •
• • بی اس ام اس

تاریخ بروزرسانی : 2017-02-28 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو