اس ام اس جملات ابراهام لینکلن

اس ام اس جملات ابراهام لینکلناس ام اس

اس ام اس جملات ابراهام لینکلن را در ادامه ببینید :

اس ام اس جملات ابراهام لینکلن

اس ام اس جملات ابراهام لینکلن را در ادامه ببینید : • • • کشتن گنجشک ها، کرکس ها را
ادب نمی کند

• • •جملات ابراهام لینکلن

• • • لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد اما خاطره ی آن جاودانی
است • • •

اس ام اس جملات ابراهام لینکلن

• • • هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع
هستیم

اس ام اس جملات ابراهام لینکلن

• • • جملاتابراهام لینکلن

• • • رنج و غصه را برای خودت بپذیر و رفاه و آسایش را
برای همه

• • • جملات ابراهام لینکلن

• • • پدرم به من کار کردن را آموخت نه عشق و علاقه به کار را •
• •

جملات ابراهام لینکلن

• • • من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که اگر در پایان فرمانروایی خود
همه دوستانم را از دست دادم دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن وجدان و قلب من است
• • •

جملات ابراهام لینکلن

• • • به همه اعتماد داشتن خطرناک است به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناکترین
است • • •

جملات ابراهام لینکلن

• • • گام های من رو به جلو همواره آرام بوده اند این را خودم
می دانم اما هرگز هیچ گامی را رو به عقب برنداشته ام • • •

جملات ابراهام لینکلن

• • • کسی که
امروز از دیروز آگاهتر نباشد انسان خردمندی نیست بی اس ام اس

تاریخ بروزرسانی : 2017-01-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو