اس ام اس جملات آندره ژید

اس ام اس جملات آندره ژیداس ام اس

اس ام اس جملات آندره ژید را در ادامه ببینید :

اس ام اس جملات آندره ژید

اس ام اس جملات آندره ژید را در ادامه ببینید : اس ام اس جملات آندره ژید

اس ام اس جملات آندره ژید

• نگرش تو باید هر
لحظه نو شود خردمند کسی است که از هر چیزی، به شگفت آید •

جملات آندره ژید

• هر آفریده ای نشانه
ی خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

جملات آندره ژید

• بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری •

جملات آندره ژید

• هر کس
باید راه زندگی خودش را پیدا کند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری

جملات آندره ژید

• همه چیز پیش تر گفته شده، اما چون کسی گوش نکرده دوباره برمی گردیم و تکرارش می
کنیم •

پیامک جملات آندره ژید

• به نظر من، ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و
درصدد نباشیم آن را دوست بداریم •

پیامک جملات آندره ژید

• زیباترین مطالب آنهایی است که با جنون شروع شده
اند اما خردمندانه نوشته شده اند.

جملات آندره ژید

• این از ویژگی های عشق است که هیچ گاه ثابت نمی ماند عشق، بدون وقفه رشد می کند
در صورتی که کاهش نیابد •

جملات آندره ژید

• خرد برخاسته از منطق نیست برآمده از عشق است •

جملات آندره ژید


به غروب چنان بنگر که بایست روز در آن می مُرد و به روز چنان که هر چیز
در آن می زاد •

جملات آندره ژید

• مرگ چیزی جز اجازه ای برای حیاتی دیگر نیست تا همه
چیز مدام از سر گرفته شود و هیچ صورتی از حیات مرگ را پیش از مدتی که باید به تعویق
نیندازد.

اس ام اس جملات آندره ژید

• هرگز در این جهان چیزی ندیده ام که حتی اندکی زیبا باشد مگر آن که در دم
آرزو کرده ام تا همه ی مهر من آن را در برگیرد.

اس ام اس جملات آندره ژید

• هرگز گذشته را در آینده باز مجوی •

اس ام اس جملات آندره ژید

• انسان نباید زنده بودن را عالی ترین چیزها
بشمارد بلکه باید زندگی خوب را عالی ترین چیزها بشمارد و… زندگی خوب همان زندگی زیبا و مطابق حق است.
بی اس ام اس

تاریخ بروزرسانی : 2017-01-04 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو