اس ام اس با موضوع خداوند

اس ام اس با موضوع خداونداس ام اس

اس ام اس با موضوع خداوند , خدا جونم به هیچ چیز جز خودت عادتم نده و به هیچ کسی جز خودت محتاجم نکن

اس ام اس با موضوع خداوند

اس ام اس با موضوع خداوند , خدا همه عالم را برای شما و شما را برای خودش آفریده است.ببینید
که چه مقام و منزلتی برای شما آفریده است

اس ام اس با موضوع خداوند

پذیرش اقتداری که خداوند به ما عطا کرده، چیزی
به جز شکرگزاری خالق و قبول موهبتش نیست.موهبت او محدودیتی ندارد

اس ام اس خداوند

شریعت آن است که او را بپرستی، و
طریقت آن است که او را بطلبی، و حقیقت…
آن است ، که او را ببینی..

متن های زیبا در مورد خداوند

الهى ! بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت ،نورم ده.

اس ام اس درباره خدا

الهى ! چگونه گویم نشناختمت که شناختمت و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت…

متن های زیبا در مورد خداوند

خدایا شروع سخن نام توست وجودم به هر لحظه آرام توست دل از نام و یادت بگیرد قرار خوشم چونکه
باشی مرا در کنار

جملات زیبا در مورد خدا

راهی به خدا دارد خلوتگه تنهایی آنجا که روی از خود ،آنجا که به خود
آیی مجموعه ی لطف است و منظومه ی زیبایی در عشق نمی گنجد این حسن تماشایی

اس ام اس خدا

خوشبختی یعنی واقف
بودن به اینکه هرچه داریم از رحمت خداست وهرچه نداریم ازحکمت خدا احساس خوشبختی یعنی همین! خوشبختی رسیدن به خواسته
ها نیست،بلکه لذت بردن ازداشته هاست.

اس ام اس با موضوع خداوند

سخنان خداوند

غمگین نباشید! چراکه خوشبخت بودن می‌توانداز درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شمازاده شود.خدا قفل بی‌کلید “نمی‌سازد”امکـان ندارد مشکلى که‌برایت پیش
آمده باشد راه‌ حل نداشته باشد.کارهای خداحساب شده است

پیامک خداوند

اگر دیدی مردم از تو خوششان می‌آید پس بدان آنها
از نعمتی که خداوند به توعطا کرده خوششان آمده و از عیوبی که خداوند آنها را پوشانده خبر ندارند پس
خدا را شکر کن و مغرور نشو

جملات زیبا درباره خداوند

اگر چشم امیدتان خدا باشد هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که
راست نباشد هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید

جملات زیبا در مورد خداوند

دعا میڪنم زیر ایڹ سقف بلند روے داماڹ زمیڹ هرڪجا خستہ و پر غصہ شدے دستی از غیب به دادت
برسد و چہ زیباست ڪہ آڹ دست خدا باشد و بس

اس ام اس با موضوع خداوند

خدا جونم به هیچ چیز جز خودت عادتم
نده و به هیچ کسی جز خودت محتاجم نکن

اس ام اس خداوند

باور کن در تقدیر هر انسانی معجزه ای از طرف
خدا تعیین شده که قطعا در زندگی در زمان مناسب نمایان خواهد شد یک شخص خاص یک اتفاق خاص منتظر
اعجاز خدادر زندگیت باش بدون تردید

متن های زیبا در مورد خداوند

از شیخ بهایی پرسیدند: خدا را در کجا یافتی ؟؟؟ فرمودند در قلب
کسانی که بی دلیل مهربانند…

تاریخ بروزرسانی : 2017-05-27 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو