اس ام اس امید و آرزو ، آرزوهای کوچک و امید های فراوان

اس ام اس امید و آرزو ، آرزوهای کوچک و امید های فراواناس ام اس

در ادامه اس ام اس امید و آرزو را برایتان آورده ایم که گلچینی است از زیباترین آرزو های شما عزیزان برای کسانی که دوستشان دارید.

اس ام اس امید و آرزو

در ادامه اس ام اس امید و آرزو را برایتان آورده ایم که گلچینی است از زیباترین آرزو های
شما عزیزان برای کسانی که دوستشان دارید.

اس ام اس جدید امید و آرزو

اگــر در تاریکـــی نبودنـــت به دنبالــت رد پایـــت گشتن دیوانگـــی است… آری من دیوانـــه م! •

اس ام اس جدید امید و آرزو

• از
خداوند می خواهم آن چه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد.
نه آن چه را که آرزو داری، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار! •

اس ام اس جدید امید و آرزو

• شب
در همین نزدیکی است همینجا کنار پلک های تو وقتی که می بندی ….

اس ام اس جدید امید و آرزو

• التماست نمی کنم! هرگز گمان نکن که این واژه را در وادی آوازهای من خواهی شنید! تنـــها می
نویسم :« بیـــــــــا » •

اس ام اس جدید امید و آرزو

• وقتی که تو نیستی با سبد سبد دلتنگی چه کنم؟ انگار با نبودنت نام
رنگ می بازد دیگر نمی خواهم کسی را صدا بزنم ..

اس ام اس جدید امید و آرزو

• چه خوب بود اگر بین من و تو نه رودی بود و نه کوهی و نه سایه‌ی هیچ
ناامیدی و نه هیچ آفتاب تند سوزانی بین ما فقط راهی بود هموار و صاف و روشن که قلب‌های ما
را به هم می‌پیوست که تن‌های ما را به هم می‌پیوست •

اس ام اس جدید امید و آرزو

• هزار سال پیرتر شده ام نمی دانم
بوسه تو مرا هزار ساله کرد یا زمین هزار بار بیشتر به دور خورشید گشته است •

اس ام اس جدید امید و آرزو

• هَوایتــــــ ـــ
ـ که به سـَـــــرم می‌زنــد ..
دیگـَــر در هیـــــــچ هَوایی، نمی‌توانــَـــم نفس بِــِکشمـــــــ ـــــ ــ ! عَجبــــــ ــــ ـ نـَـفس‌گیــــر است هـَوایِ بـــی تــویی ..

اس ام اس امید و آرزو

• کاش میشد سکوت را از نبض باور یک اتفاق دزدید آن وقت … من چقدر حرف برای گفتن
داشتم ! •

اس ام اس جدید امید و آرزو

• تنم آرزوی فراموشی را دارد ولی هنوز قلبم چون شمعی می‌سوزد و من برین کوره‌ راه‌های
ناهموار به امید دیدار تو روان هستم بی اس ام اس

تاریخ بروزرسانی : 2016-11-02 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد